Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Raljant Sturmark kommenterar debatten på Humanistbloggen.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Christer Sturmark kommenterar nu på Humanistbloggen alla reaktioner på Humanisternas debattinlägg om kristendomen i SvD. Det har ju varit flera svarsinlägg på SvD´s Brännpunkt, i Dagen har Stefan Gustavsson, Anders Gerdmar, Eva Johansson  och Mikael Oscarsson skrivit en artikel, och i radions Människor och tro har det varit en debatt mellan Alf Svensson och Christer Sturmark.

Sturmark skriver att humanistkvartetten kommer att komma med ett svarsinlägg i SvD, men på Humanistbloggen kommenterar han knappt sakinnehållet i det som sagts, utan nöjer sig med det som vi i skolans filosofiundervisning fick lära oss hette "argumentum ad hominem", d.v.s att man argumenterar genom att inrikta sig på människan som framför argumenten (förlöjliga, misstänkliggöra etc.) istället för att argumentera utifrån saken ("argumentum ad rem").

Således beskrivs hela debatten som surrealistisk. Flera av kontrahenterna beskrivs som "de frireligiösa", som om det inte behövdes någon ytterligare argumentation, men om det inte skulle räcka kallar man för säkerhets skull Claphaminstitutet "kreationisternas tankesmedja" för att hoppas att det nyckelordet skall aktivera avsedda negativa associationsbanor hos läsarna. Ytterligare argumentation behövs inte. Alf Svensson avfärdas också: Han "fick inte många rätt på provet" men debatten var enligt Sturmark "underhållande" och "Alf Svensson var i sitt esse".

Jag lyssnade på radiodebatten, jag tyckte den var bra och belysande, Alf Svensson var engagerad vilket inte är så konstigt när han pratar om det som är en av hans hjärtefrågor. Alf refererade till Leszek Kolakowski som liksom Jürgen Habermas tillhör de icke-kristna filosofer som insett kristendomens stora betydelse fär västerlandet.

   

Alf kunde dock knipit ytterligare några poäng och kontrat när Sturmark talade om att kristendom är mot jämställdhet mellan könen och för diskriminering av homosexuella. Det stämmer inte alls. Kristendomen står för alla människors lika och oersättliga värde, och det är inte trots utan på grund av detta som principerna för de mänskliga rättigheterna kunnat utvecklas så bra i västerlandet. Sturmark är ute på mycket tunn is när han nedvärderar kristendomens roll i detta. Sedan finns det också en samhällskritik i det att kristendomen försvarar rätten till liv även för de ofödda och familjen som grundsten i samhället och könskomplementariteten mellan man och kvinna. Men det är en annan diskussion och inte liktydigt med diskriminering, vilket kyrkans kritiker gärna vill ha det till eftersom man då får en lättköpt poäng i sin argumentation.


Posted 2010-3-7 13:58 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren