Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Ideologiskt käbbel eller vetenskaplig diskussion?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Naturligtvis har både skolminister Jan Björklund och statsminister Fredrik Reinfeldt rätt när det säger det självklara att Kristendomen har betytt mycket för västerlandet, att det är en del av vår historia som självklart förtjänar en framskjuten plats i skolundervisningen, det är inget som behöver diskuteras i regeringen. Det betyder inte att det inte skall finnas någon undervisning om andra religioner, inte heller att det positiva som andra religioner och kulturer har bidragit med i utvecklingen av den västerländska kulturen nedvärderas.

Men Christer Sturmark gillar inte att höra sådant. På nytt ger han och medförfattare uttryck för sin tunna osakliga analys av kristendomen och västerlandets historia: Kristendomen har absolut inte betytt något mera väsentligt i vår historia annat än att förse oss med vissa traditioner och seder. När det gäller sådana saker som etik och vetenskap är det en myt att kristendomen haft någon betydelse, skriver man.

Detta är rent trams. Det är Christer Sturmark, P C jersild et al som ägnar sig åt mytbildning. Sturmark och humanisterna har inget som helst vetenskapligt underlag för det de säger, och deras motiv synes helt och hållet ideologiskt och inte sakligt. Klart är att om man vill rensa ut kristendomen ur vårt samhälle och rycka upp den med rötterna, så vill man också äga den historiska berättelsen, därför försöker man nu skapa myter som inte är ett dugg mera sanna än de myter förintelseförnekarna försöker skapa om Andra världskriget.

Kristendomen har betytt oerhört mycket både för vetenskapen och utvecklingen av den etik och moral som ligger till grund för respekten för alla människors lika värde, demokrati och frihet. Däremot är det en myt att Kyrkan är eller har varit emot vetenskapen eller att förnuft och vetenskap står i motsatsförhållande till kristen tro.

Lyssna till följande intressanta inlägg av kardinal Schönborn om argumentation utifrån förnuft eller känsla.

Dagen Dagen  Åke Bonnier: Öppet brev till Humanisterna

Mera om tro och förnuft på denna blogg


Posted 2010-3-1 7:28 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren