Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
"...motverkar kvinnors rätt till abort och diskriminerar homosexuella..."
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

...detta upprepas som ett mantra om dem som offentligt vågar hävda det som alltid varit grundläggande kristna värden. Att säga ja till livet, även det ofödda och se abort som en yttersta nödlösning är ingen extremistisk ståndpunkt, och att hävda att äktenskapet är mellan man och kvinna och tar sitt fokus på familjen och reproduktionen är också en ståndpunkt som omfattas av större delen av världens katoliker, (över hundra tusen av dem finns i Sverige) och säkert av majoriteten aktivt kristna i andra samfund också. Att tänka så om äktenskapet är inte detsamma som att diskriminera homosexuella. Ändå stämplas sådana åsikter regelmässigt som extremistiska och människor som omfattar sådana tankar sägs stå utanför det moderna samhällets värdegrund och skall med rätta diskrimineras och hållas utanför sådana förmåner och rättigheter som gäller för andra medborgare. Alf Svensson nobbades som general för Postkodlotterier utifrån ett sådant resonemang, Jessica Schedvin, ordförande i Unga humanister upprepar mantrat i ett inlägg i Aftonbladet apropå sekt-debatten som flammat upp igen där hon menar att den delen av mänskligheten som är förankrade i normala kristna värderingar (i detta fall Opus Dei-medlemmar) inte skall ha rätt att få statsbidrag till skolverksamhet på samma villkor som andra.

Siewert Öholm har ett mycket vettigt inlägg i Aftonbladet där han frågar sig vad som händer i ett samhälle och i relationer mellan både enskilda och grupper om fördomar och stigmatisering tillåts utgöra berättelsen om varandra. Mediebilden av muslimer i Sverige utgår ibland schablonmässigt från muslimen som en terrorist. Det är naturligtvis fel, skriver Öholm och anser det lika fel när i Aftonbladets berättelse Opus Dei stämplas som en farlig hjärntvättarsekt. "I grunden avslöjar det här bara den rädsla som uppstår när vi vet för lite om varandra, våra livsval och motiv. Strikt religiösa företeelser, särskilt kristna, ser ut att förstärka rädslan", skriver Öholm och fortsätter:

"Jag känner inte igen mig när bokstäverna blir för stora och bara skrämmer med den farliga sekten. Granska gärna men samhället blir inte varmare, öppnare eller mer tolerant om vi stämplar in alla som inte går till Domkyrkan, är med i LO-facket och mest handlar på Konsum som farliga sektmedlemmar."

Det är paradoxalt med denna rädsla för det kristna då samtidigt allehanda andra grupper för mentala experiment, gurus, new age-filosofier etc betydligt mera okritiskt respekteras och rekommenderas.

I diskussionen om sekterism blandar man ofta ihop päron och äpplen.

 

  • Att tala om sektmentalitet är en helt annan fråga.  I de flesta organisationer och grupper som bygger på tro eller idealism finns alltid en fara i att det blir ett för trångt eller instängt klimat och att ett grupptryck till förmån för att inte ifrågasätta utan "ställa upp" på gruppens värderingar och ideal uppstår. Vi talade om "Guds barnbarn", andra generationens frikyrkliga som ofta tog avstånd från tron på grund av upplevelsen av ett alltför instängt och ofritt klimat. Frestelsen att manipulera eller att bli för överentusiastisk så att en otillbörlig påverkan utövas på andra kan förekomma inte bara i religiösa grupper, utan också i olika ideologiska grupper och politiska partier. Det är en mognadsfråga att veta var gränsen går. Det är ett ledaransvar att vara uppmärksam på om man som grupp eller organisation hamnar där. Inte heller Humanisterna går fria från sådana faror. Här finns en konsensus som jag som kristen verkligen kan dela med humanister och som är brett förankrad i vårt samhälle att vi måste undvika faran för att hamna i sekterism. Däremot tycks en del vara vädigt snara till att skrika "sekterist" så snart man konfronteras med något man inte känner igen. Lugn, skulle jag vilja säga, låt oss granska och undersöka innan vi dömer. Samtidigt finns det paradoxala att det tycks finnas en allmän acceptans av   den indoktrinering till hejdlös konsumism som genom reklam i medierna ständigt öses över oss. [Läs mera om sekter och tankestyrning här]

 


Posted 2010-2-20 12:31 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren