Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Svårläkta sår efter sexuella övergrepp i Irlands katolska kyrka.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

"Påven ber inte om ursäkt för sexövergrepp" står det som rubrik i torsdagens Dagens Nyheter till artikeln som beskriver påvens möte med de irländska biskoparna, det andra mötet i raden i en process för att kunna hantera och läka såren efter den djupa kris som uppstått i och med mångåria problem med sexuella övergrepp på barn. En sannare och rättvisare rubrik kunde ha varit "Påven fördömer kraftigt sexuella övergrepp på barn", för det är vad påven har gjort.

Att en uttalad förlåtelse för övergreppen måste ske, och för de offantliga kränkningar och lidanden som offren utsatts för, den är självklart, så menar också påven och de ansvariga biskoparna i Irland. En ursäkt har stort symboliskt värde för offren, påpekar Åke Bonnier på sin blogg. Förväntningarna är förståeligt nog stora hos dem som utsatts för övergreppen,  med det var orealistiskt att ha förväntan på att just detta möte skulle resultera i en sådan offentlig ursäkt, helt enkelt för att det inte stod på agendan den dagen, och hur exakt en sådan ursäkt skall utformas behöver förberedas noga. Det är precis på samma sätt Svenska regeringen resonerar i samband med att ge en offentlig ursäkt åt dem som blivit utsatt för vanvård och övergrepp i svenska fosterhem och vårdhem under 1900-talet. Efter att utredningen presenterades vill man förbereda detta på ett bra sätt.

Och när det gäller hur en sådan offentlig ursäkt skall förberedas för Irlands del, så måste enligt den kyrkostruktur som finns i Katolska kyrkan huvudansvaret ligga hos de lokala biskoparna och den Irländska biskopskonferensen. Påven har givetvis också ett ansvar, men han är ju inte som en koncernchef, utan mera som en samordnare för biskopskollegiet och måste stämma av med de lokala biskoparna angående hur det skall utformas. Ärkebiskop Martin av Dublin som är tillbaka i Irland efter Romresan betonar att de irländska biskoparna är helt hängivna åt uppgiften att återupprätta fullt offentligt förtroende och att hela såren inom kyrkan - särskilt såren hos dem som fallit offer för sexmissbruket. Vi kan vara vissa om att en offentlig ursäkt kommer, och kanske även att fler med ledningsansvar inom Katolska kyrkan på irland får avgå. Vi väntar också på det tidigare har aviserade herdabrevet till Irlands katoliker som påven sagt han skall skriva.

Mera om krisen på Irland. DN RomeReports


Posted 2010-2-19 9:49 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren