Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Turkiet mellan Europa och Asien
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Turkiet är ett land på gränsen mellan Europa och Asien. Orienteringen mot väst snarare än öst tycks dominera och en del tycker att man skall förbereda vägen så att Turkiet så småningom kan komma med i EU. Men meningarna är delade om detta både inom Turkiet och i Europa.

Hasan Dölek, Turkiska riksförbundets ordförande hör till dem som tycker att Turkiet skall ansluta sig till EU och han säger att det finns en risk att EU blir en "de kristnas klubb" om man stänger Turkiet ute. Men någon de kristnas klubb kan man väl knappast kalla EU, snarare de vilsnas klubb som stänger sig för sitt eget historiska arv. Många tongivande liberala och inom vänstern i Europa vill exportera Europas avkristnade sekularism till Turkiet och att under en övergångsfas ha överseende med dess brister i mänskliga rättigheter, rättsäkerhet och folkrätt i tron att om de bara kommer med i Europagemenskapen, så kommer de att lära sig. Detta är egentligen en  oerhört imperialistisk inställning.

Tyvärr finns inom media en religiös analfabetism som leder till allvarliga feluppfattningar om stort och smått. Det finns en diskurs som går ut på att Europas kristna arv och särskilt Katolska kyrkan är en belastning som bara leder till problem och konflikter. I diskursen ingår att engagerade kristna och särskilt Katolska kyrkan inte vill se Turkiet i Europa för att man vill bevara Europa just som "en kristen klubb". Detta är helt fel. Hasan Dölek och påven är inne på ungefär samma linje, d.v.s. att kriterierna för Turkiets medlemskap i EU handlar inte om att EU inte skulle släppa in muslimska länder, utan det är helt en fråga om fortsatt dialog kring kalla faktafrågor såsom religionsfrihet, grundläggande mänskliga rättigheter, rättsäkerhet och att skilja religiösa angelägenheter från den politiska makten.

Långtifrån att vara ett problem, så är Katolska kyrkan och påven en stor tillgång i den interreligiösa dialogen. Påven har nycklarna till hur man talar med människor från andra religioner och till en frukbar kristen-islamsk dialog. Därför bör man inom EU se Katolska kyrkan inte som en belastning utan som en resurs i frågor som Turkiets EU-medlemskap eller fred i Mellanöstern. 


Posted 2010-2-12 7:11 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren