Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Stefan Swärd om abortdebatten
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Stefan som skrev en doktorsavhandling om abortlagstiftningen på 1980-talet lovar nu att göra avhandlingen tillgänglig på internet. Han är en av de personer i Sverige som mest ingående har studerat abortfrågan ur politisk och samhällssynpunkt och vet vad han talar om.

Bl.a. pekar han i avhandlingen på att abortfrågan egentligen inte är en kvinnofråga. Snarare tvärtom. Det finns inga vetenskapliga belägg för att kvinnor är mer abortvänliga än män, men för män som inte vill ta ansvar för de barn man är med och skapar, är det en enkel utväg att pressa kvinnan att göra abort vilket är vanligt. För kvinnan är aborten en mycket mer traumatisk upplevelse än för mannen. Som jag pekat på flera gånger framhåller också Stefan de stora värderingsförskjutningarna i samhället i synen på abort. Från ett nödvändigt ont i yttersta nödfall har abort blivit en social och mänsklig rättighet.

Stefan skriver i ett blogginlägg idag:

"Det tycks vara så att de enda samfunden som har en tydlig och officiell hållning i denna fråga idag är Katolska kyrkan och trosrörelsen. Backar vi tillbaka till sextiotalet hade alla samfund inklusive alla biskopar en tydlig hållning, inklusive broderskapsrörelsen. Idag är det en enda stor röra av relativiseringar och otydligheter från kyrkans håll. Mina vetenskapliga studier av abortfrågan tycks bekräfta tesen att kyrkan gör och tycker som alla andra, fast 20-30 år efteråt. Vem vill vara med i en sådan kyrka? I varje fall inte jag."


Posted 2010-2-5 19:44 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren