Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Lyckat påvebesök i Roms synagoga.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Man får säga att påvens besök i Roms synagoga igår var mycket lyckat för alla parter, både katoliker och judar och bekräftar den stämning av respekt och fredlig dialog som råder, trots de problem och konfliktämnen som ännu finns, det mest framträdande är meningsskiljaktligheterna kring påven Pius XII´s insatser under Andra världskriget där en del judar tycker att han var för passiv. Ett tecken på den goda dialogen var att det inte bara blev artighetsfraser, utan att detta ämne också kunde öppet nämnas. Presidenten för den judiska gemenskapen i Rom, Riccardo Pacifici, tog upp det i sitt anförande och sade: "Pius XII:s tystnad om Förintelsen är fortfarande plågsam, eftersom det borde ha gjorts något. Det kanske inte skulle ha stoppat tågen, men det skulle ha sänt en signal, ett ord av extraordinär tröst och mänsklig solidaritet, till dem av våra bröder som transporterades till ugnarna i Auschwitz". Pacifici konstaterade samtidigt att kloster i Rom gömde judar undan förföljelsen och uttryckte tacksamhet över detta.

Det är tråkigt med Dagens kvällstidningsmässiga sätt att sätta rubriker, jag har sett det i flera sammanhang när Katolska kyrkan är involverad, där man fokuserar på konflikter och problem snarare än det positiva som överväger. Således löd deras rubrik angående påvebesöket i synagogan: "Förintelsen överskuggade påvebesök", vilket inte beskriver det övergripande intrycket av mötet.

Anledningen till att frågan om Pius XII är så känslig är att det pågår en process angående helgonförklaring av Pius XII. Vatikanen håller inte alls med om att han var för passiv under Förintelsen, utan menar att han drev en tyst diplomati med syfte att rädda så många judar som möjligt. Inte heller alla judar håller med om den judiska kritiken mot honom. T.ex Golda Meir, ledande judar i Frankrike och Rabbinen David G. Dalin som i en bok, THE MYTH OF HITLERS POPE, försvarar Pius XII.

Jag menar att det är uppenbart att den svarta legend som cirkulerat kring Pius XII att han samarbetade med Hitler är helt felaktigt och går tillbaka till påhittat förtal. När nu Vatikanens arkiv öppnas mer och mer blir det tvärtom klart att han gjorde mycket för att rädda judar undan förintelsen i Rom. I en bok skriven av  Pierre Blet SJ, PIUS XII AND THE SECOND WORLD WAR, får vi med hjälp av arkivmaterial från Vatikanen en bild av påvens agerande ibland timme för timme alltifrån maj 1939 då tyskarna marscherade in i Prag bara tre dagar efter det att han installerats som påve till krigsslutet. Fortfarande kan man dock se i vissa militanta kristna antikatolska extremistgrupper att denna myt odlas och förs vidare, vilket är helt horribelt.  [Läs mera här om Pius XII och Förintelsen]

Frågan huruvida Pius XII kunde ha gjort mer genom att inta en mera aktiv roll i det diplomatiska skeendet diskuteras fortfarande, vilket Riccardo Pacifici tog upp i sitt tal i Roms synagoga i samband med påvens besök. Man får förstå att detta är en känslig fråga för judarna som måste  behandlas med varsamhet. Våra hebreisktalande katoliker i Israel som har ett stort hjärta för sina judiska bröder och systrar och förstår deras sätt att tänka har gjort ett uttalande där man nyanserat och finkänsligt försöker beskriva problematiken. I brevet som finns publicerat på Zenith.

En del menar att Vatikanen borde ligga lågt med helgonförklaringsprocessen av Pius XII av hänsyn till judarnas tveksamhet och invänta att de blir mera övertygade om hans oskuld. Samtidigt måste man konstatera att i en helgonförklaringsprocess så sker en mycket noggrann udnersökning av personens liv, allt vrids och vänds på, både positivt och negativt, så själva helgonförklaringsprocessen borde ju kunna bidra till att bringa klarhet.

Dagen Dagen


Posted 2010-1-18 8:46 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren