Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Drömmer Dagens Medicin om den perfekta människan?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Fler än jag har reagerat på det märkliga valet av pristagare till Dagens Medicins årliga debattpris. Filosofen Torbjörn Tännsjö och barnläkaren Hugo Lagerkrantz  tillhör dem som förespråkar praktiker som tänjer på respekten för människolivet såsom aktiv dödshjälp och selektiva aborter. Tännsjö förespråkar aktiv dödshjälp och försvarar selektiva aborter inte bara vid allvarliga tillstånd utan också på grund av t.ex. dyslexi, färgblindhet och kön. Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet, är en engagerad förespråkare för selektiva aborter ända fram till fullgången graviditet.Han vill införa nya etiska principer som knyter människovärdet mera till medvetandet än till personen för att undvika att sena aborter slipper att associeras med mord.

Bitte Assarmo har uppmärksammat saken. Hon skriver:

 Trots att man även i Sverige kan abortera foster ända fram till graviditetens slut i den mån det inte är "livsdugligt utanför livmodern" är Lagercrantz inte nöjd. Hans förslag är en betydligt mer vag och abstrakt formulering, såsom "inte förväntas utveckla ett människovärdigt liv eller mänskligt medvetande". Vilket kan betyda i stort sett vad som helst, beroende på vilken samhällsnorm som är tillfälligt rådande. Och alla som kan sin historia vet vad ett sjukt samhällssystem kan göra mot människor när det har läkarna med sig. Frågan är om även Dagens Medicins chefredaktör och debattprisjuryn vet det - eller om de bara hyser en allmän dröm om den perfekta människan...

Tännsjö får priset ”för att konsekvent och välformulerat driva saker till sin spets på ett sätt som får människor att ibland uppröras, ibland instämma, men nästan alltid tänka till i svåra etiska frågor om liv och död”.
Genom att utnämna Tännsjö ger man legitimitet åt en elitistisk och för sjukvården främmande människosyn, säger Tomas Seidal, styrelseledamot i Ja till Livet till Världen idag.


Posted 2010-1-15 21:34 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren