Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Jordbävningen på Haiti
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

En svår naturkatastrof har drabbat Haiti med 50.000 döda och flera millioner drabbade. Hjälp från hela världen håller nu på att mobiliseras, och Caritas internationalis i samverkan med den lokala Caritas-organisationen och  Catholic Relief Services, är några av de hjälporganisationer som är på plats. Från USA som är en av de länder som ligger närmast har uttalats en stor vilja att hjälpa både från presidenten och utrikesministern. I USA´s katolska församlingar kommer det att tas upp en särskild kollekt i helgen. Biskop Anders Arborelius har också bestämt att kollekterna i Sveriges katolska församlingar söndag den 17 januari skall gå till Haiti.

Den apostoliske nuntien på Haiti berättar att förödelsen är fruktansvärd, också många katolska institutioner har drabbats och ärkebiskopen i Port au Prince dödades.

Viljan att hjälpa är stor i hela världen, den stora svårigheten är inte att samla in pengar och få volontärer, det som är det svåra är att samordna alla resurser så att det verkligen kommer människorna och lokalsamhället till del på mest effektiva sätt. Catholic Relief Services, USA´s biskopskonferens internationella organisation för humanitärt bistånd har tillfrågats av påvliga rådet Cor Unum att samordna insatserna på Haiti.

 Här är de som är listade via Frivilligorganisationernas insamlingsråd:

 • ActionAid, PG 900083-7
 • Hoppets Stjärna, PG 900253-6, SMS:a STAR till 72930 (100 kr)
 • Läkare Utan Gränser, PG 900603-2, SMS:a LIV till 72990 (50 kr)
 • Läkarmissionen, PG 900021-7
 • Rädda Barnen, PG 902003-3, SMS:a KATASTROF till 72950 (50 kr)
 • Röda Korset, PG 900800-4, SMS:a AKUT till 72900 (50 kr)
 • SOS-Barnbyar, PG 900229-6
 • Svenska FN-förbundet, PG 900079-5, SMS:a FN till 72900 (50 kr)
 • Svenska kyrkan, PG 900122-3, SMS:a FRAMTID till 72950 (50 kr)
 • Unicef Sverige, PG 902001-7
 • Plan Sverige, PG 900731-1, SMSa PLAN till 72910 (50 kr)

Caritas Sveriges konto med Bankgiro 5810-1312  tar också emot bidrag som förmedlas vidare snarast möjligt. 80 procent av Haitis befolkning är katoliker och Katolska kyrkan har många organisationer på plats i landet. 

Vill man kan man också ge pengar via Caritas internationalis. Information här.

DN AB  SvD

uppdaterad 2010-01-15 11:45


Posted 2010-1-15 9:02 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren