Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Religiös tondövhet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Dick Erixon uppmärksammar en debatt kring Tiger Woods som förs i USA: Tiger lär vara inspirerad av buddhism, och Brit Hume hade i en tv-panel kommenterat detta utifrån hans aktuella familjekris: ”Jag tror inte den religionen erbjuder samma sorts förlåtelse och frälsning som den kristna tron gör. Så mitt budskap till Woods skulle vara: ”Tiger, vänd dig till kristendomen, för där kan du få en andra chans och bli ett gott exempel för världen’

Sekulära journalister uppfattade uttalandet som oförskämt, eftersom ingen religion kan vara sämre än kristendomen. Detta visar på den diskurs som dikteras av den sekulariserade mediavärlden: Man vägrar att prata om religionernas innehåll och deras sätt att förhålla sig till olika livsfrågor. Man kan endast tala om religion som en privatsak, i den mån man får tala om religioners inflytande i livet och samhället så är det om deras negativa inflytande, och i synnerhet om kristendomens negativa inflytande.

Men Brit Hume har ju helt rätt, det finns inget utrymme för syndernas förlåtelse i buddhismen så som i kristendomen. Dick informerar på sin blogg vad religionsforskaren Stephen Prothero vid Boston university säger: (Stephen Prothero) "...bekräftar att buddhismens lag om karma innebär att Woods, oavsett vad han säger eller gör, kommer att få betala för de felsteg han gjort. ”Det finns ingen i himmelen som kan stryka synder från en balansräkning, så som fallet är inom kristendomen”.

Tuve Skånberg skriver tänkvärt i dagens nummer av Världen idag om tondövhet, färgblindhet och religionsblindhet. En del är totalt färgblinda, ytterligare fler är färgblinda för skillnaden mellan gult och blått, åtta procent av män är färgblinda för skillnaden mellan rött och grönt. Medfödd tondövhet finns hos en av tjugofem personer. Forskare har uppskattat att upp till tio procent av befolkningen har en störning i förmågan att känna empati, medkänsla.

Antalet människor i världen som inte tror på Gud är mycket litet. En bra bit över 90 procent av världens befolkning på Gud eller en högre makt enligt olika forskare. Även bland forskare är andelen som tror på Gud hög, det gäller även så rationalistiska miljöer som amerikanska universitet.

Ändå hävdar en mindre del ateister att det är mer rationellt att inte tro på Gud och att det är deras verklighetsuppfattning som skall göras till norm. Men kan det vara så att oförmågan att tro på Gud är som en slags tondövhet och att det är lika orimligt att upphöja denna icke-tro till norm som att hävda att färgblinda, tondöva eller de som saknar förmåga till empati med trovärdighet skulle kunna förneka förekomsten av skönhet i konst och musik, eller kärlekens verklighet.

Också påven berörde temat tondövhet för Gud i sin julnattspredikan, och biskop Anders Arborelius återknöt till temat på juldagen i Katolska domkyrkan. Dick Erixon kallar sig inte troende, men han verkar ändå inte tillhöra de religiöst tondöva. Flera gånger har han insiktsfullt skrivit om kristendomens betydelse för den västerländska kulturen, och hur vi är influerade av vårt judiskt-kristna arv än idag trots att vi gör det bästa för att förneka det. Erixon skriver:

"För egen del har jag under senare år gjort just denna upptäkt, att även om jag sett mig som ateist eller icke-troende, så är mitt moraliska, filosofiska, medvetna och omedvetna jag kristet djupast in i själen. Så är det med de flesta av oss västerlänningar — vi tänker, handlar, resonerar och lever enligt kristna värderingar, men utan att lägga märke till det. Många av oss kallar det istället “liberalism”. Kristendomen är för oss i väst som vattnet för akvariefiskarna. Brit Hume har den insikten, medan hans kolleger saknar den.."


Posted 2010-1-13 10:39 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren