Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
2009 ett martyrernas år för kyrkan.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

2009 har blivit ett martyrernas år för kristna. Särskilt i Mellanöstern är förföljelsen stark, och många kristna får fly. I Europa lever kristna liksom många andra grupper relativt säkert, det finns ingen systematisk förföljelse, möjligtvis med undantag av judar där vi sett en hel del inte så trevliga saker, nedbrända synagogogor och annat. Jag tycker mig dock kunna märka ett hårdnande klimat för kristna. För tio år sedan tyckte folk i allmänhet det var intressant och positivt att möta en katolik, idag är attityderna betydligt mer avvaktande. Delvis är det förståeligt till följd av de pedofili-skandaler som skakat Katolska kyrkan, men jag tror inte det är bara det. V har fått ett kulturklimat i Europa där man alltmer verkar skämmas för och vill glömma bort sina kristna rötter, och det sker en aningslös brytning med traditionen. Förståelsen för förföljesle och diskriminering av minoritetsgrupper är stor i Europa, men undantaget är kristna. Att kristna förföljs i andra delar av världen tas inte på lika stort allvar som när andra grupper förföljs. Det gäller inte minst kristna som av Invandrarverket skickas tillbaka till länder där de är hotade till liv och lem på grund av sin tro.

Vatikanens kongregation för evangelisation har publicerat en lista på 37 präster, ordensbröder och systrar och lekmän som lidit en våldsam död under evangeliserande uppdrag. Sex dödades i Brasilien, sex i Colombia, fyra i Kongo och tre i Mexiko. Detta är bara en bråkdel av alla de som dödats genom attacker mot kristna i t.ex. i Mellanöstern, Indien, Filippinerna. Den utsatthet kristna lever under i vissa muslimska länder är i stark kontrast till den trygghet muslimer åtnjuter i europeiska länder. Även i Schweiz där minaretförbudet röstades igenom lever muslimer trygga och åtnjuterfull  religionsfrihet, därför är kontrasten skriande mellan den uppmärksamhet som även relativt moderata s.k. främlingsfientliga yttringar får i pressen jämfört med den mediatystnad som råder kring kristnas utsatthet i muslimska länder.

Turkiet vill många ha med i EU trots att rättsäkerheten där är mycket dålig. Förutom kurderna är kristna mycket utsatta i Turkiet.

Samtidigt får inte detta få oss kristna att ge upp. Tvärtom har det alltid varit så att martyrernas blod har byggt upp Kyrkan. En kristen är beredd att lida för sin tro under förföljelse. Däremot är det helt främmande för kristen tro att med våld tvinga andra. En kristen skulle aldrig kunna bli självmordbombare t.ex. Då våld och tvång tillämpats i den kristna trons namn har det alltid varit i missriktad mänsklig nit och inte i enlighet med den genuina tron. Stick svärdet i skidan sade jesus till Petrus som ville ställa upp till hans försvar då soldaterna kom för att arrestera honom i Getsemane.

Så här sade påven Benedikt i sitt jultal 25 dec 2009:

"Överallt proklamerar Kyrkan  Evangeliet om Kristus, trots förföljelse, diskriminering, attacker och fientlig likgiltighet. Dessa svårigheter hjälper henne i själva verket att dela hennes Mästare och Herres lott."


Posted 2009-12-31 15:34 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren