Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Livets mening finner vi i en andlighet öppen mot Guds eviga nu.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Idag diskuterades livets mening i TV4´s morgonprogram. Tron, hoppet och kärleken är för mig tre grundläggande ting som är meningsbärande i tillvaron, och alla öppnar de upp för något som är bortom här och nu, men samtidigt just därför öppnar de också upp för en intensiv närvaro i nuet. De flesta synpunkter från TV-tittarna som mejlade in till TV-programmet var på temat njut här och nu, livet är kort, sedan kommer döden. Det kan låta förnuftigt och realistiskt, men samtidigt finns en smak av tragik i botten av bägaren. Det kristna hoppet sträcker sig längre än så. Inte så att man behöver försaka det materiellt goda av princip, allt skapat är en gåva från Gud, men en kristen människa är alltid beredd till försakelser och uppoffringar av goda ting här och nu till förmån för att uppnå något högre gott. Vi vet att vår värld är bristfällig, och för att visa kärlek till vår nästa och bygga kärlekens civilisation behöver vi människor göra uppoffringar och göra avkall på vår egoism. Det är måhända svårare för en icke-troende människa att göra uppoffringar därför att man har bara detta korta jordeliv på sig för att få ut så mycket lycka och njutning som möjligt av livet, så man har inte råd att avstå från något, medan för en kristen människa är den uppoffrande kärleken något djupt meningsfullt som ökar mervärldet i livet både här och nu och i ett himmelskt perspektiv. Att uppnå detta tror jag är något som alla människor i grunden längtar efter. Det är därför julens budskap mitt igenom all stress och konsumism har en sådan dragningskraft på människor. Julens sånger med kristna teman är älskade av många.

Från 17 december intensifieras förberedelsen inför firandet av Kristi födelse, och det är speciella läsningar och böner i mässan och i kyrkans tideböner. Om man tittar på dagens texter, så är det först en text från 1 Moseboken, sedan en psaltarsalm, en bön av David, som föregår evangelietexten från Matt. 1 som handlar om Jesu släktträd som delas upp i tre delar, först från Abraham till kung David, sedan från David till Babyloniska fångenskapen, sedan från Babyloniska fångenskapen till Josef, Marias man.

De gammaltestamentliga texterna pekar framåt mot Jesus, Davids son, den väntande Messias, det är också tydligt i dagens läsningar. Texten från 1 Mos 49 handlar om hur Jakob välsignar sina söner. Till Juda säger han:

Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon,
som en lejoninna - vem får honom att resa sig?
Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter,
förrän han som den tillhör kommer
och folken blir honom lydiga.

Psaltarsalm 72, en bön av David säger:

Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen!
Han skall döma ditt folk med rättfärdighet,
dina betryckta med rättvisa.
...
Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng,
lik en regnskur som vattnar jorden.
I hans dagar skall den rättfärdige blomstra,
stor frid skall råda tills månen inte längre finns.

Kungar från Tarsis och kustländerna
skall ge honom skatt, kungar från Saba och Seba skall bära fram gåvor.
Alla kungar skall falla ner för honom,
alla hednafolk skall tjäna honom.

Ty han skall rädda den fattige som ropar
och den betryckte som ingen hjälpare har.
Han skall vara mild mot den svage och fattige,
och frälsa de fattigas själar.
Från förtryck och våld skall han återlösa deras själ,
deras blod är dyrbart i hans ögon.

När vi som kristna läser dessa texter i trons ljus ser ser vi att i en tolkningsdimension är det Jesus der handlar om...

Jag önskar mina läsare en fortsatt god adventstid som får innehålla mycket besinning och fokusering på det som är det väsentliga i julens budskap.


Posted 2009-12-17 8:34 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren