Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Irland: Skarpa katolska reaktioner på pedofilskandalerna.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Katolska kyrkan har med rätta hårt kritiserats för de sista årens avslöjanden angående övergrepp på barn i katolska miljöer. För några år sedan stod USA i fokus, i år handlar det om Irland genom den s.k. Murphy-rapporten vars andra del släpptes 26 november.

Det skall sägas att sexuella övergrepp på barn är ett gissel i mänskligheten som trasar sönder många människors liv redan från barndomen, och de flesta övergrepp sker inte i kyrkliga miljöer utan i hemmen av nära anhöriga. Som en ljuspunkt i eländet kan man hoppas att de grundliga utredningar om fenomenet som skett i Katolska kyrkan i USA (John Jay-rapporten) Irland (Murphy-rapporten) kan leda till att problemet fokuseras och medvetandegörs i samhället i stort. Hur ser problematiken ut t.ex. inom idrottsrörelsen? Framhållas skall också dominikanprästen p Thomas Doyle som genom sitt engagemang i dessa frågor blivit något av en katolsk expert på dessa frågor, först genom arbetet i USA, nu genom att också medverka i samband med den irländska rapporten.

Kyrkans och religionens kritiker har tacksamt tagit emot dessa händelser som bevis på att religionen bara ställer till elände i världen och att Katolska kyrkan inte bidrar till något gott i samhället. Så är det nu inte, men för att Kyrkan PR-mässigt skall klara sig ur denna kris gäller det dels att man fortsätter att visa att man tar ansvar för det hela genom att öppet utreda, ställa de ansvariga till svars och att vidta förebyggande åtgärder så att det inte händer igen. Arbete pågår med alla dessa saker, också i Sverige har Katolska kyrkan tagit fram ett utbildningsmaterial samt utarbetat riktlinjer för hur man förebygger problemet och hur man hanterar det om något ändå skulle hända. Liknande arbete sker i många länder.

I fredags träffade påven de högsta ledarna för Katolska kyrkan på Irland. I mötet deltog bl.a. var bl.a. den irländske kardinalen Sean Brady, Dublins ärkebiskop Diarmuis Martin, den apostiloske nuntien på Irland ärkebiskop Giuseppe Leanza, Vatikanens statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone och Troskongregationens chef kardinal William Levada. I ett uttalande från Vatikanen fördömer man i skarpa ordalag de övergrepp som har begåtts på Irland och man lägger en stor del av ansvaret på de irländska biskoparna. Man säger också att ledande personer i den irländska hierarkin nu kan tvingas lämna sina befattningar. Vi får se vad det sistnämnda konkret innebär, men jag tror det är viktigt för Kyrkans anseende att ansvariga inte får stanna kvar på sina poster. Det har också tillkännagivits att påven kommer att ge ut ett herdabrev om pedofilskandalerna.


Posted 2009-12-13 9:47 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren