Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Europas kristna arv
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Vilken plats har religionen i EU? Frågan debatterades vid ett panelsamtal med ambassadören vid Den Heliga Stolen Ulla Gudmundson och sr Madeleine Fredell OP i S:ta Eugenia katolska kyrka i går kväll. Själv hade jag inte möjlighet att närvara, men Iréne Nordgren har sammanfattat sin syn på kvällen här. Många positiva aspekter lyftes fram av Europas kristna arv, och det tycktes finnas en konsensus om att detta arv är viktigt och positivt för Europa.

Sr Madeleine lyfte fram några problematiska sidor som rör kristendomen i dagens värld:

  • Det finns ett negativt institutionellt arv med kyrklig maktfullkomlighet vilket lett till stark misstänksamhet mot maktapparaten Kyrkan.

Förvisso är det så. Inte minst skandalerna kring missbruk och övergrepp på barn och den valhänthet varmed detta tidigare hanterades i kyrkan har lett till en stor förtroendekris. Kyrkan har en lång väg att gå i att bygga upp förtroendet i allmänhetens ögon igen.

  • Teologin har fastnat i läran. Istället för att kyrkan får ett erkännande för sin evangelisation genom det positiva kristna vittnesbördet i den helige Andes kraft och genom att praktiskt förmedla Guds kärlek genom ett socialt och karitativt arbete i Katolska kyrkans socialläras anda, så är den allmänna bilden av kyrkan en inåtvänd ideologisk apparat med ständiga inre strider om lärofrågor. Det betyder inte att det inte sker mycket evangelisation genom positiva vittnesbörd och ett omfattande och betydelsefullt karitativt arbete, men kyrkan har inte lyckats marknadsföra sig med dessa positiva sidor, det som syns är istället de inre teologiska striderna som av omgivningen uppfattas som småsinta och världsfrånvända.

Jag håller med om att detta är ett reellt problem idag. Men det betyder inte att de teologiska frågorna är oviktiga. Det betyder inte heller att kyrkan skall anpassa sig till sekulära moderna värderingar. Kyrkan måste vända trenden så att den både kan vara ljus i världen och inge hopp och stå för människovärde och kärlek, samtidigt som den måste vara ett salt och profetiskt utmana den moderna världens materialism och egocentrering.


Posted 2009-11-28 9:31 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren