Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Gardells "UDIENZA GENERALE"
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Gårdagens TV-sända debatt om Jonas Gardells filmningstillstånd i Vatikanen blev egentligen ganska lam eftersom det var en icke-fråga som debatterades. Anledningen till att icke-frågan blev en fråga var enbart det faktum att det var en av våra rikskändisar som råkat ut för mankemanget. Det är svårt att få filmningstillstånd i Vatikanen med ett filmteam där man också skall ha en kommentator med som i live-inspelning kommenterar. Gardells team hade inte fått någon gräddfil för detta. Thats it!

Katolska stiftets pressansvariga Maria Hasselgren svarade lugnt och sakligt på frågorna, övriga katoliker som medverkade gjorde också bra ifrån sig. Jonas Gardell som var med på länk tog det också ganska lugnt. Han satt mest och log och hade prytt bröstet med det audiens-kort han fått i Vatikanen så att det syntes i bild och skulle bevisa att han fått filmningstillstånd från början som sedan dragits tillbaka. Det skulle vara intressant att se exakt vad det stod på kortet. Vad man kunde läsa var texten "UDIENZA GENERALE", vilket betyder GENERALAUDIENS och är påvens allmänna mottagning av pilgrimer och turister. (Vad de som granskat saken säger mig är att  "filmningstillståndet" som Gardell visade upp var ett presskort för påvens allmänna audiens i Aula Paolo VI. Var och en kan själv kontrollera genom att gå till programmet på svt.se och titta vid 1:50 i debatten).

Jag märker att Katolska kyrkans överpåve i Göteborg, Gert Gelotte, ändå försöker krama ur allt skandalvärde som går ur historien i sin kamp mot kyrkans ledning. Efter programmet kommenterar han på KV´s blogg: "För det första så var det direkt komiskt att höra Maria Hasselgren förklara hur omöjligt det är att få tillstånd att filma samtidigt som Jonas Gardell hade tillståndet på tröjan". Hur blåögd får man vara? Här får känslorna verkligen ta överhand över förnuft och källkritik. Lite mer vill man väl veta om kortet Gardell uppvisar innan man drar sådana slutsatser. Man undrar om Gelotte använder samma princip i sin journalistik på GP. Gelotte fortsätter: "debatten fullbordade den mediala katastrofen för katolska kyrkan i Sverige". - Inte alls! Möjligen var debatten en medial katastrof för Gelotte eftersom den inte gav så mycket utdelning i form av skandalisering av Katolska kyrkans ledning som han hade hoppats.

Eftersom det inte fanns så mycket mera att diskutera om själva sakfrågan kom den vanliga osakliga kritiken upp mot Katolska kyrkan. Expressens Björn Wiman tycker tydligen att Katolska kyrkan totalt skall anpassa sig till de rådande samhällsvärderingarna och vara för abort och hellre bedriva arbetet mot HIV/AIDS i Afrika utifrån västerländska sekulära värderingar än utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och den kännedom om afrikanska länders kultur som genomsyrat arbetet hittills. Wiman är okunnig och svepande i sin kritik. Han verkar drivas av någon fanatisk tro att han egen livsåskådning är den enda riktiga. Han fick dock ordentligt med mothugg, och fick backa och säga att hans kritik gällde inte alla världens 1 miljard katoliker utan bara kyrkans ledning. Även som sådan tycker jag kritiken är för osaklig och svepande.

Gert Gelotte verkar inte ligga så långt från Wiman i sin kritik av Kyrkan. Gelotte tror visserligen på Gud, men i övrigt verkar han motsätta sig alla presentationer av Gud som innebär att man inte stryker den moderna västerländska människans sekulära värderingar medhårs. I ett inlägg om gudsbilder på KV skriver han: "Kanske kan den hjälpa oss att reflektera över Gud bortom gudsbilder, gudomligt motiverade könsroller och behov av en gud som svarar mot våra känslomässiga, kulturella och materiella behov."  Gardell är ju inne lite på samma linje i det han betonar Jesu kärlek men till och med förnekar att Jesus behövde dö för människans synder och avviker därmed ganska mycket från det som är Katolska kyrkans tro. På ett plan har Gelotte och Gardell rätt, Gud är kärlek, och på så sätt väcker han genklang i människans djupaste längtan efter sammanhang, mening och att bli sedd och älskad. Men Gud är också den som utmanar, visar människan på hennes brustenhet och behovet av omvändelse. Det är Kyrkans uppgift att förmedla hela bilden, evangeliets fullhet. Kyrkan förfogar inte över evangeliet som ett smörgåsbord där man kan välja ut det som passar våra preferenser just nu, hon skall vara salt och ljus i världen. 

Det som i vår tid tycks vara särskilt provocerande är motståndet mot abort, den komplementära synen på könen som kolliderar med modern queerideologi, vilket får konsekvenser för kvinnoprästfrågan och äktenskapsteologin och den asketiska synen på sexualitet som något som hör hemma i ett integrerat sammanhang med människan som Andens tempel och med frambringandet av det nya livet. I vår översexualiserade tid är inte minst det sistnämnda något som är svårt att acceptera för många. Man vill se sex som en konsumtionsvara att förfoga över som inte kyrkan skall "lägga sig i".  Katolska kyrkan köper inte anklagelsen att abortmotstånd är detsamma som kvinnofientlighet eller att den komplementära, icke-queer-synen på könen i sig är diskriminerande. Grunden för allt katolskt tänkande är alla människors lika värde.

Jonas Gardell sköt in en passning i debatten som ingen tog då han påpekade att hans partner som är katolik blivit nekad att gå till kommunionen. Detta är frågor som kyrkan behöver ta i och hitta en frimodig öppen pedagogik istället för att sticka huvudet i busken. Som jag påpekat i ett tidigare inlägg lever Katolska kyrkan i dubbla världar. Man undervisar konfirmander på ett sätt, men konfirmanderna lever i en helt annan värld, de stoppar in undervisningen i ett fack, och sedan går de och gör på ett helt annat sätt. 90% lämnar kyrkan efter konfirmationen. Detta är angelägna inom-kyrkliga frågor att tala om, men det var ju inte huvudämnet får gårdagens debatt. 

Dagen


Posted 2009-11-20 9:15 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren