Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Den anti-judiska traditionen hos kyrkofäderna
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Tertullianos skrev en traktat med titeln Adversos Judaeos och det är ingen tvekan om att det finns ett antal texter hos kyrkofäderna som uttrycker kritik mot judarna, den s.k. adverson judaeos-traditionen. Anders Gerdmar, forskare inom Nya testamentets exegetik och expert på frågor som rör kristendomens förhållande till judarna, tar upp ämnet på sin blogg. Anders menar att man dels måste ta frågan på allvar, det är allderles tydligt att det finns en antijudisk ådra hos kyrkofäderna, men det får å andra sidan inte överdramatiseras så att vi för den skull förkastar allt det positiva kyrkofäderna skrivit. Anders påpekar att kritiken också vägs upp av andra positiva texter som framhäver judarna som Guds folk.

Sett i dagens perspektiv mot bakgrund av Förintelsen och all förföljelse av judarna som skett under historiens lopp kan dessa texter framstå som mycket antisemitiska, men behöver inte ha varit avsedda som sådana eller uppfattats som sådana då de skrevs, utan att det handlar om en retorisk stil som var vanligt på den tiden.

Hur som helst råder det väl en stor konsensus kring att dessa texter, oavsett avsikten från början, har haft sin betydelse under historiens lopp såsom motiv för antijudiska stämningar och antisemitism. Många ytterlighetsgrupper har än idag tvärsäkra uppfattningar i dessa frågor. En del traditionalistiska grupper inom Katolska kyrkan ser inget problem i de antijudiska associationer som dessa texter väcker utifrån dagens situation med Förintelsen i backspegeln, tvärtom vill de betona samma retorik idag. Jag tror det är ur detta perspektiv vi skall se incidenten med Richard Williamsons förintelseförnekelse. Ett av konfliktämnena mellan SSPX och Vatikanen är just synen på Israel och religionsfriheten. I samband med att jag skrivit om det har jag fått vissa arga kommentarer som menar att det försoningsarbete gentemot judarna som inleddes i och med påven Johannes Paulus II var helt felaktigt och ett misstag. Jag vet inte hur vanligt förekommande sådana uppfattningar är, men det är uppenbart att frågan är kontroversiell i vissa kretsar. Var SSPX står i denna fråga vet jag inte.

En annan ytterlighetsgrupp är de kristna antikatolska grupper som brukar göra sig hörda på bloggen Aletheia och som verkar stå nära Messianska föreningen. Där framhäver man de antijudiska texterna hos kyrkofäderna som bevis på att Katolska kyrkan alltid varit, är och förblir antisemitisk. Hos dem finns inga nyanser, de är mycket dogmatiska i denna inställning och det finns inget utrymmer för att med förnuft utvärdera  fakta.

Anders Gerdmar föreslår fortsatt forskning inom området. Han skriver (ang de jude-kritiska textställena hos kyrkofäderna):

As anyone, who has studies the Fathers in this area knows,  these examples could be multiplied. This raises the question of how structural these views on Jews are in those Fathers who laid the foundation for the Christian faith? Is such an attitude to Jews and Judaism intrinsic to classical Christianity. Having done that, I think it is time to follow the further development of the faith. This would be a major research project, where scholars from many different fields would need to cooperate. I will come back to some clues to why the development went in such a negative direction. But please remember: whoever says that I hereby have rejected these Fathers altogether has misread me.

En fortsatt forskning på detta område är mycket viktig. Som ett led i den fortsatta försoningsprocessen mellan kristna och judar är det viktigt att ha en rätt beskrivning av historien, att nämna allt vid dess rätta namn utan överdrifter åt vare sig ena eller andra hållet. För en sådan beskrivning är det nödvändigt med förutsättningslös forskning.

Se också Göran Rosenbergs essä i DN: Vad gör vi med Judarna?

Fler länkar: [Lillemor Hallin: Messianska judar. Kapitel ur boken Strömmar av Liv.]  [TJCII: Towards Jesusalem Council II,]  [Mer på denna blogg om judarna.]


Posted 2009-10-29 8:34 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren