Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kraftiga reaktioner på beslut att viga samkönade par till äktenskap.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Från Katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkofamiljen har kommit ett gemensamt uttalande där man beklagar Svenska kyrkans beslut idag. Uttalandet är undertecknat av fader Fredrik Emanuelson omi, handläggare för ekumenik för Katolska kyrkan, och fader Misha Jaksic, samordnare för den ortodoxa kyrkofamiljen i Sveriges Kristna Råd. I uttalandet heter det bl.a:

"Med sorg tar vi del av beskedet att Svenska kyrkans kyrkomöte idag fattar beslut om att viga samkönade par och att det ska kallas äktenskap. Detta är ett avsteg, inte bara ifrån den kristna traditionen, utan från alla de stora världsreligionernas syn på vad ett äktenskap är.
Beslutet uttrycker en radikalt förändrad syn på hur kyrkan och kristna i alla tider har efterföljt den tro som "gavs av Herren, förkunnades av apostlarna och bevarades av kyrkans fäder och mödrar", bl.a. tydligt uttryckt i bibeln, kyrkans viktigaste urkund, och trots att Svenska kyrkan inte längre är en statskyrka, så har här en tydlig politisk agenda tillåtits väga tyngre än Guds eget ord.

I våra kyrkor och samfund kommer vi inte att viga samkönade par, eftersom det står i tydlig motsättning till kyrkans tradition och hela vår syn på skapelsen; dess mening och harmoni, människan roll i den, liksom hela vår förståelse av vad ett äktenskap är. Inte heller kan vi betrakta ”äktenskap” mellan två personer av samma kön som ett äktenskap...

Skulle situationen uppkomma att vi som har vigselrätt av staten åläggs att viga samkönade par, så återstår bara alternativet att avsäga oss vigselrätten.

Man säger i uttalandet också att Svenska kyrkan genom detta beslut valt att vidga gapet mellan sig och de stora kyrkotraditionerna, men att man ändå väljer att inte avbryta de ekumeniska samtalen. "Samtal är nu viktigare än någonsin om vi ska uppfylla det som Kristus anbefallt oss: att vi ska bli ett, för att världen ska tro."


Flera av Svenska kyrkans biskopar är också kritiska till beslutet. "Jag sörjer om vi väljer splittringens väg", sade Esbjörn Hagberg i pläderingen innan beslutet fattades.

Stefan Swärd, ledare för EFK skriver på sin blogg angående Norrmalmskyrkans baptistförsamling som vid ett möte med 49 medlemmar närvarande röstade igenom beslutet att viga samkönade par:

...är inte allt detta uttryck för att den traditionella frikyrkan fullständigt håller på att kollapsa. En församling som en gång i tiden har haft 3000 medlemmar, idag har 266 medlemmar, och en majoritet på 28 medlemmar kan klubba igenom ett beslut, som aldrig tidigare har fattats av en kristen kyrka i Sverige, och aldrig någonstans i världen av något baptistsamfund. Och knappast av någon enskild baptistförsamling i hela världen, även om jag på den punkten inte kan vara helt säker, det finns ju förmodligen miljoner baptistförsamlingar i världen.

Och kan man inte konstatera att det endast är utdöende och kraftigt tillbakagående kyrkor som går i denna riktning? Eller kan man ge något exempel på någon dynamisk väckelserörelse i världen som går i denna riktning? Svenska Kyrkan som står näst i tur, har halverat sina gudstjänstdeltagare under senaste 20 åren, trots oändligt mycket mer ekonomiska resurser än vad vi har i frikyrkorna. I Stockholm har vi idag ett antal dynamiska, växande, ungdomliga och kreativa församlingar med stor förmåga att nå fram till ungdomar och vår tidsmänniskor, och föra dem till tro på Kristus, och ingen av dem går i den riktning som Norrmalmskyrkan gör.

Ulf Ekman kommenterar också utvecklingen på sin blogg:

(Ang Norrmalmskyrkan:) Här skall alltså röstas om något som aldrig skett inom Baptistsamfundet förut, inte i Sveriges kyrkor och inte i kyrkohistorien och aldrig hos några baptister någonstans och så sitter 49 personer och avgör det hela.  Av dessa 28 ja...

Visst kan Norrmalmskyrkan i princip göra vad de vill och fjärma sig från både Bibel och klassisk tro om de så önskar,  men detta är ändå en stark indikator på hur vilsen en viktig del av frikyrkligheten är. Det visar också hur numerärt sjunkande och försvinnande denna del av frikyrkligheten verkar vara och hur få människor det behövs för att föra rodret åt fel håll och skapa rubriker.

Den som säger att trosgemenskap och åsiktgemenskap är olika saker och inte bör blandas ihop är nog ute och cyklar. Det skulle i längden innebära att tron och trosinnehållet inte har med varandra att göra. Visst  finns det olika åsikter om ett och annat och där man ändå måste hålla ihop men att reducera denna fråga till en åsikt bland många är just det relativiserande som karaktäriserar så mycket av modern kristendom. Det skulle aldrig gått under apostolisk tid. Det är ett illavarslande tidstecken när både centala lärosatser och biblisk moral idag skjuts undan i periferin till fördel för en slag allmän minsta nämnarens gemenskap, byggd på vem vet vad?


Posted 2009-10-22 15:36 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren