Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Nya uppgifter: Castillon Hoyos nämnde inget om Anders Arborelius i intervjun med SDZ
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Nu kommer nya uppgifter att vissa delar i den tyska översättningen av intervjun med kardinal Castillon Hoyos som presenterades i Süddeutsche Zeitung 2009-09-25 var felaktigt återgivna.

Katolsk observatör hävdar att det avsnitt där biskop Anders Arborelius anklagas för att sprida skvaller är felaktigt återgivet. I orginalintervjun nämns inte biskop Arborelius vid namn, inte heller nuntiaturen i Stockholm. Även den provokativa mening där kardinalen säger att det är ett "tyskt misstag" att tro att Förintelsen kan påverka exkommuniceringar, saknas helt i orginaltexten.

Intervjun med kardinal Castillon Hoyos gjordes ursprungligen av en spansk journalist, Camilo Jiménez, och den är nedskriven på spanska. Intervjun publicerades sedan i Süddeutsche Zeitung i tysk översättning. Katolsk observatör presenterar nu en översättning till svenska direkt från den spanska orginaltexten.

I min tidigare rapportering har jag inte haft tillgång till den tyska orginalutgåvan av papperstidningen Süddeutsche Zeitung 2009-09-25, utan till återgivning av delar av texten på Fides et forma. Där återges den uppmärksammade passagen där biskop Arborelius namn nämns dels i engelsk översättning, dels med avskrift från tidningens pappersupplaga.

Jag återger tre intressanta avsnitt från intervjun nedan:

 1. Vad hävandet av exkommuniceringarna handlar om och vad det inte handlar om:

Süddeutsche Zeitung: I Tyskland har Ni blivit mycket starkt kritiserad?

Kardinal Castrillón Hoyos: I Tyskland? Vem har kritiserat mig I Tyskland? Det vet jag inget om.

Süddeutsche Zeitung: Man identifierade er som den som var ansvarig för vad som utspelade sig i början av detta år angående biskop Richard Williamson.

Kardinal Castrillón Hoyos: Det som har sagts intresserar mig inte alls. För mig är det bara tecken på illasinnad information i ett land, en press och en opinion som jag har betraktat som respektabla. Men vid beaktande av de reaktioner som du omnämner, så måste jag säga att jag vet inte vad du talar om.

Süddeutsche Zeitung: Vad menar Ni med ?illasinnad information??

Kardinal Castrillón Hoyos: Illasinnad information är när man inte vet vad det hela handlar om, vad som är problemet i denna process, i detta ämne: det är att avhända sig skeendena och de kyrkliga rättssubjekt som implementeras. Illasinnad information är att låta sig ledas av en mediestorm istället för en känslighet för vår nästa på lokalplanet som vi kan förstå och respektera.

Süddeutsche Zeitung: Vilken är, enligt Er uppfattning, den information man borde ge?

Kardinal Castrillón Hoyos: Det är mycket enkelt: Msgr Marcel Lefebvre begick en upprorisk akt när han 1988 vigde de fyra biskoparna utan påvligt godkännande. Detta är en akt som är schismatisk. På grund av att de handlade mot kyrkolagen, blev Lefebvre och de fyra biskoparna som vigdes av honom, exkommunicerade. Detta är orsaken till problemet som i denna process är önskvärt att lösas. I ett senare skede bör man lösa andra frågor. Det är allt. Detta är vad de två senaste påvarna vill lösa genom att återupprätta (recomponer) kyrkans enhet. Det som sägs för övrigt härrör från en total och mycket allvarlig okunskap om avsikterna hos dessa två påvar och åtgärderna som de vidtagit. Men inom själva kyrkan finns det de som kritiserar att exkommunikationen hävdes. Jag upprepar: Det enda skälet till exkommuniceringen var att vigningarna saknade påvligt godkännande. Biskopen som vigde har nu avlidit och de vigda vädjade, sannerligen ljudligt, så som det gjordes i Lourdes, att man skulle dra tillbaka dekretet om exkommunicering. Efter grundliga konsultationer sökte Påven få ett slut på schismen. Och alla biskopar borde vara på påvens sida, framförallt i en fråga som är så grundläggande som enheten Kyrkan.
----------------

2. Finns det en media-regisserad timing? Om detta spekulerades i samband med att Williamsson-intervjun sändes i TV första gången, spekulationerna lär inte bli mindre nu.

Kardinal Castrillón Hoyos: Jag inser att Sveriges Television intervjuade honom den 1 januari (det var den 1 november ö.a.) detta år med anledning av en diakonvigning. Om denna sändning och om Williamsons uttalanden fick jag veta först den 5 februari, då nuntiaturen informerade Statssekretariatet om denna intervju och hans excellens överlämnade till mig från Sekretariatet en information som jag har, stämplad med datumet den 5 februari 2009.

Süddeutsche Zeitung: Men enligt interna källor i Vatikanen sägs det att några dagar innan den 21 januari så anlände det ett fax till Vatikanen som omtalade uttalandena från biskop Williamson.

Kardinal Castrillón Hoyos: Nej, nu måste vi klargöra: Den officiella noten kom den 5 februari. Vad jag frågar mig hela tiden är av vilka skäl om intervjun gjordes den 1 januari, varför den då sändes först den 21 januari. Detta betyder att man väntade tills dekretet, vars förarbete var hemligt, blev undertecknat den 14 januari. Varför tillkännagavs intervjun först då?

Süddeutsche Zeitung: Vad tror Ni?

Kardinal Castrillón Hoyos: Jag gillar inte att spekulera. Jag arbetar objektivt, jag tänker inte gott eller ont om andra personer om jag inte vet säkert. Jag dömer bara efter vad som har hänt. Och vad som har hänt är att allmänheten informerades och påhoppades först vid detta tillfälle.

--------------

3. Om vad biskop Fellay kommunicerade till Rom.

Süddeutsche Zeitung: Men uppenbarligen kände ju Fellay till uttalandena av Williamson i TV-programmet, då han den 21 januari skickade ett brev till den svenska TV-kanalen för att stoppa sändningen av intervjun.

Kardinal Castrillón Hoyos: Om detta hade jag ingen kännedom.

Süddeutsche Zeitung: Och Ni beklagar inte att Fellay, om han nu skickat detta brev, inte delgav Er vetskapen om Williamsons uttalanden för att undvika den kontrovers som sedan uppstod?

Kardinal Castrillón Hoyos: Jag beklagar många, många saker som jag inte fått veta. Och bland dessa saker är detta den mest beklagansvärda.

 


Posted 2009-10-3 9:30 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren