Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Mediaregisserad dramaturgi.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

   
Bästa vänner

I spåren av senaste Uppdrag granskning-reportaget om SSPX och Williamson-affären har vi fått ett illustrativt exempel på att media försöker skapa sin egen dramaturgi och och rigga konflikter utan att det egentligen föreligger någon grund. Jag var själv nära att falla offer för denna rubriksättning på ett inlägg för ett par dagar sedan men ändrade mig så fort jag insåg mitt misstag. Kardinal Castrillon Hoyos och biskop Anders Arborelius har inget otalt med varandra annat än i medias rubriker. Anders Arborelius har inte förtalat kardinal CH, och kardinalen har inte anklagat biskop Arborelius för förtal.

Ändå har vi kunna läsa rubriker som  "That of Arborelius is for him simply a "slander" (Fides et forma)  och "Wilder Streit unter Bishöfen" (Wiener Zeitung). Bakgrunden är en intervju i Zuddeutsche Zeitung med kardinal Castrillon Hoyos (tidigare chef för Ecclesia Dei som hade hand om dialogen med SSPX) med anledning av påståendena från Stockholm att information om TV-intervjun med Richard Williamson hade via nuntiaturen skickats till Rom redan i november 2008.

Zuddeutsche Zeitung gör i sin nätupplaga ingen sak av den eventuella oenigheten mellan biskoparna, det väsentliga som kardinal CH vill ha sagt är att dokumenten faktiskt inte fanns hos honom och Ecclesia Dei förrän i februari 2009 och är bedrövad över påståenden om motsatsen. Så här svarar kardinal CH på intervjuarens fråga hur han kommenterar biskop Anders Arborelius påstående att han informerade nuntiaturen i Stockholm redan november 2008:

"Ich bedauere diese unseriöse Äußerung sehr, denn sie ist falsh. Diese Information zu verbreiten, ist eine Verleumdung. Wir speichern alle Dokumente, die wir bekommen, in digitaler Form. Bischof Arborelius sollte also sagen, wie, wem, und wann er das mitgeteilt hat, und ob das schriftlich oder mündlich geschah."

Huvudbudskapet i det kardinalen säger är att han inte fått den åsyftade informationen innan upphävandet av exkommuniceringarna. Var och en som som påstår något sådant far med förtal. I intervjusituationen är det underförstått att det är biskop Anders som står för påståendet att kardinalen fått dokumenten i tid, men det är ju Uppdrag granskning-programmet som vill påskina det, vad exakt just biskop Anders sagt har man inte tillgång till i intervju-situationen, därför är kardinal CH försiktig med hur han uttrycker sig och efterlyser mer detaljerade fakta från biskop Anders.

Biskop Anders har ju i intervjun i Uppdrag granskning inte rent faktiskt påstått att kardinal CH fått dokumenten, bara att de lämnat biskopsämbetet i Stockholm och att han utgår från att de kommit fram. Ett sådant uttalande faller inte inom ramen för förtal enligt CH´s definition ovan. Kardinal CH säger inte explicit att biskop Anders förtalar, det är något som rubriksättarna lägger i hans mun, det blir en fortsättning på den dramaturgi som igångsattes i och med att Uppdrag granskning-programmet sändes.

Det pågår en livlig debatt mellan liberala och traditionalistiska grupper i kyrkan, oberoende av vilket läger man tillhör är det viktigt att alla är noga med fakta kring vad som faktiskt sagts och inte sagts och att man genomskådar mediadramaturgierna så att man inte medverkar till att blåsa upp konflikter där de inte finns bara för att det ev skulle gynna ens eget syfte.

Dantes nyheter Dagen Katolsk vision


Posted 2009-9-27 8:19 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren