Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Vem är Richard Williamson?
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Richard Williamson har mot sin vilja blivit en beundrad och hatad världskändis och en bricka i spelet om traditionalism och förnyelse i Katolska kyrkan. Denna fokusering på hans person är olycklig, både för hans egen personliga del och för att det tar bort fokus från det man egentligen borde diskutera när det gäller Katolska kyrkans utveckling idag.

Vad driver honom att förneka Förintelsen? Han vill själv inte beteckna sig som varken antisemit eller nazist, däremot förefaller han att dra till sig beundran från nationalsocialistiska kretsar för att han vågar trotsa och så rättframt stå upp för förnekelse av Förintelsen.

Vi har lärt känna denne Williamson genom den världsberömda intervjun i SVT, han har också skrivit en hel del på SSPX-sidor på internet (varav en del nu borttaget), och vi får en karakteristik av honom genom kardinal Castrillon Hoyos som i en intervju för Zuddeutsche Zeitung berättar att han träffade honom i samband med att han bjöd in några Lefvebrister som var i Rom till en lunch.

På journalistens fråga vilket intryck kardinalen har i allmänhet av Lefvebristerna svarar han:

"De är goda människor, men ibland alltför fixerade vid idén att allt ont i världen har med reformerna från konciliet att göra. Jag försökte lätta upp stämningen med ett skämt, att om jag skulle få välja ett språk för mässan, så skulle det vara arameiska, Kristus eget språk, eftersom jag inte visste vem som kommit på den dåliga idén att ändra språket till det som användes av hans förföljare. De fann det som ett väldigt dåligt skämt."

Intervjuaren frågar vilken bild kardinal Castrillon fått av Richard Williamson, och han svarar:

"Det är en ärlig man, lite excentrisk. Han är inte dum, men tvångsmässig och envis. Han säger vad han tänker. Williamson framstår för mig inte som någon som vill lura och bedraga. Snarare är han en okomplicerad rättfram person med extrema idéer som han enkelt och ärligt håller för sanna."

Kardinalen beskriver honom som genomärlig och han säger vad han tänker. Samma omedelbara öppenhet och ärlighet kom ju fram också i intervjun med Ali Fegan. Snäll och tillmötesgående utan att till synes bekymra sig om konsekvenserna.

Williamson verkar kunnig i och intresserad av sådant som rör judarna och verkar ha kommit i kontakt med floran av konspirationsteorier  och sådan litteratur som andra förintelseförnekare producerat.  Williamson skall ha setts tillsammans med David Irving. I sådant som Williamson skrivit på internet finns referenser till t.ex. protocols of the elders of zion och liknande konspiratoriska teorier. Helt logiskt förnekar Williamson att han är antisemit, eftersom han utgår från det han anser är konkreta fakta: Han förnekar inte Förintelsen på grund av att han hatar judar, utan för att han håller det för faktiskt sant att den inte ägt rum.

Dantes nyheter SVT Dagen Katolsk vision


Posted 2009-9-26 23:36 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren