Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kardinal Castrillon Hoyos fick dokumenten först långt senare.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I en intervju i Süddeutsche Zeitung förnekar kadinal Castrillon Hoyos att några dokument mottagits från Stockholms katolska stift rörande Richard Williamson under senare delen av 2008. Han fick dem långt senare, efter det att exkommuniceringarna redan hävts. På intervjuarens fråga varför kardinal Castrillon inte stoppade lyftandet av exkommuniceringen av förintelseförnekaren svarar han: "Williamson exkommunicerades på grund av hans illegitima biskopsvigning, inte på grund av hans teorier, bedömningar eller uttalanden om Förintelsen. Att se det på det sättet är ett tyskt misstag!"

Det är bra att kardinal Castrillon Hoyos bryter tystnaden. Jag utgår från att han liksom biskop Anders och påven talar sanning. Mystiken tätnar. Var fanns dokumenten från det att de lämnade Stockholm senhösten 2008 fram till dess att kardinal Castrillon Hoyos fick dem i sin hand i ett förseglat kuvert från nuntiiaturen den 5 februari 2009? Hos någon som inte ville att informationen skulle komma fram till påven för att man ville att det skulle bli en skandal vid hävandet av exkommuniceringarna? Hos samma personer som såg till att Uppdrag granskning fick en kopia??? Detta är förståss bara spekulationer.


Posted 2009-9-25 15:12 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren