Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Varför skulle öppenhet skada kyrkan?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Att Uppdrag granskning och liknande program inte alltid bemödar sig om objektivitet utan att man snarare selektivt plockar fram data som stöder det man  föresatt sig att visa är väl helt klart. Det är något som alla brukar uppleva som blivit ofördelaktigt beskrivna i sådana program. Det gäller Katolska kyrkan såväl som alla andra företeelser i samhället som granskas.

Vi lever i ett öppet demokratiskt samhälle med yttrandefrihet på gott och ont. På gott, därför att alternativet skulle vara censur och diktatur vilket jag tror ingen vill ha, på ont därför att media blivit som en fjärde statsmakt som lätt kan styra opinioner i olika riktningar, beroende på koncentration av makt genom pengar och ägande som i Berlusconis Italien eller genom en ideologisk slagsida där ledande media domineras av journalister systematiskt favoriserar vissa inriktningar. 

Hur som helst är det öppna samhället ett faktum som vi alla har att förhålla oss till, också Katolska Kyrkan måste välja hur man förhåller sig till det öppna samhället, och ofta visar det sig att öppenhet är det som bäst gagnar organisationens intressen. Fast ibland kan det vara bra att lägga locket på, man vill inte alltid att känslig information skall ut och löpa amok bland blodtörstiga journalister som vill göra sitt scoop och vinkla och missförstå på ett sätt som blir helt galet. Å andra sidan riskerar det att uppstå en massa spekulationer om man inte är öppen vilket inte heller är bra.

Vatikanen har en presstalesman, f Federico Lombardi som ofta ses svara på journalisternas frågor. Ibland väljer man att inte kommentera såsom i fallet med vad Vatikanen kände till och inte kände till om Richard Williamson innan exkommuniceringen hävdes. Vi förstår alla att detta är en känslig fråga, och en av de huvudinblandade kardinal Castrillon Hoyos är numera pensionerad. Kanske man inte behöver rota mera i det. Skadan är skedd, Katolska kyrkan blev skandaliserad genom att nyheten gick över världen att man hävde exkommuniceringen av en person som just inför hela världen sagt att han förnekar Förintelsen. Förklaringar hjälper inte, världens dom var klar och kyrkan misstänktes för antisemitism, och påven, kardinal Kasper, presstalesmannen Lombardi m.fl. har fått jobba hårt för att reda upp missförstånden.

Stockholms Katolska stift väljer också att ha en öppen hållning till media. Biskop Anders är tillmötesgående och möter media och låter sig intervjuas och bemödar sig om att ge vederhäftig och korrekt information. Jag tycker att biskop Anders har en bra och balanserad hållning till media.

Vem tjänar på öppenhet och vem tjänar på slutenhet och att lägga locket på? Den som har rent mjöl i påsen behöver inte dölja något. Det har spekulerats i hur Ali Fegan fått ut de dokument som Stockholms katolska stift skickat via nuntien till Vatikanen, dessa skall normalt inte vara offentliga. Så visst har någon läckt men egentligen är ingen skada skedd i detta fall. Det som står i dokumenten är ju inga hemligheter som kan skada Kyrkan, det mesta är redan sagt öppet i olika intervjuer. Därför kan jag inte förstå Dantebloggens upprördhet när man skriver:

"Hur sagda interna biskopliga dokument kommit i SVT:s händer förblir således okänt, men stiftets pressekreterare uppger att det troligtvis rör sig om en läcka i Vatikanen.
Skulle denna uppgift stämma, styrker det Dantebloggens analys. Det skulle nämligen bevisa att högt uppsatta, illojala, inomkyrkliga motståndare till påven är villiga att allvarligt skada kyrkan för att förhindra samtal mellan Rom och Prästbrödraskapet S:t Pius X (FSSPX)"

Är det då bättre för Kyrkan att det finns misstankar om att det fifflas i Vatikanen och att man faktiskt har saker att dölja och att det sker en massa förhandlingar i det fördolda som skadas om sanningen kommer fram? Framförallt förstår jag inte hur de som vill stödja SSPX sak kan resonera så. Det är väl bara bra att man kan rensa luften och reda ut saker och ting inför samtalen mellan Vatikanen och SSPX som skall börja i oktober, annars antyder man ju indirekt att det finns något att dölja. SSPX borde ha allt att vinna och inget att förlora på detta.

Dantebloggen fortsätter: "Frågan ställer sig alltmer: hur mycket handlar hela denna historia egentligen om biskop Williamson? Och hur mycket handlar alltsammans om helt andra, oredovisade bevekelsegrunder? för katolsk tro främmande, politisk-ideologiska bevekelsegrunder? med åtföljande manipulation av allmänheten?"  Kanske är det så, kanske till och med en viss herr Gelotte har ett finger med i spelet att regissera det hela (det är ren spekulation från min sida), men jag säger än en gång: Än sen då? Kyrkan har inget att förlora på öppenhet.

Slutligen vill jag konstatera att Paul Morgan, distriktsföreståndare för St. Pius X:s Prästbrödraskap i Storbritannien och ansvarig för Prästbrödraskapets apostolat i Skandinavien inte verkar ha så mycket till övers för biskop Anders och Stockholms katolska stift. Så här säger han i ett uttalande:

"... tycks Stockholms Katolska Stift beklagligt nog reservera sig mot Katolska Kyrkans uppdrag att ?lära och döpa alla länder?, vilket Vår Herre själv befallt (Matteus 28,19). Detta tycks ske i en felaktig ekumeniks namn" (fri översättning av "Gurra" på Katolsk Visions blogg)


Posted 2009-9-24 21:28 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren