Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Högst troligt att kardinal Castrillon Hoyos kände till intervjun med Williamson.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Var kardinal Castrillon Hoyos den högst anvarige i Vatikanen som kände till uppgifterna om intervjun med Richard Williamson i förväg, innan verkställandet av hävandet av exkomuniceringen av de 4 SSPX-biskoparna? Åtmintone är det detta som i förannoneseringen sägs komma fram i Uppdrag gransknings reportage ikväll. Jag håller det inte för osannolikt att det är på det sättet. Jag tror till och med att det är högst troligt, ja osannolikt att han inte skulle känna till det. Kardinal Castrillon Hoyos var ju chef för Ecclesia Dei-kommissionen och den grupp som under flera år skött dialogen med SSPX.

Vi har tidigare fått bekräftat från Stockholms katolska stift att man informerat Vatikanen om den tidigare intervjun med biskop Williamson i Svensk TV där det blev tydligt att han förnekade förintelsen. Då är det väl troligt att de hamnade hos Ecclesia Dei-kommissionen.

Vi har också från kardinal Walter Kasper själv frått bekräftat att han mycket väl kände till Williamsons extrema idéer. Vi har också från kardinal Kasper fått veta att han in i det sista inte hölls informerad om det nära försetående beslutet om hävandet av exkomuniceringarna.

Påven själv slutligen skrev efter all uppståndelse då affären briserade ett brev till alla kyrkans biskopar där han förklarade hur han hade resonerat då han tog beslutet. Han konstaterade att det var ett misstag och att inte känna till till informationen om Williamson, vilket han borde ha gjort eftersom den ju faktiskt fanns tillgänglig på internet sedan lång tid tillbaka.

En sak är säker: Det finns hos påven ingen som helst sympati för antisemitism, det har han vid olika tillfällen klargjort, han har i maj besökt Israel och var då väldigt tydlig med detta. Katolska kyrkans kurs när det gäller synen på det judiska folket ligger fast sedan Johannes Paulus II´s pontifikat, därom råder ingen tvekan, och om syftet med att rigga det nu aktuella scoopet i Uppdrag granskning är att ifrågasätta detta, då är man ute i ogjort ärende.

Jag utgår från att påven Benedikt XVI säger som det är, och att också biskop Anders Arborelius och kardinal Walter Kasper säger som det är. Om vi antar att Uppdrag gransknings utsaga att kardinal Castrillon Hoyos kände till uppgifterna kring Williamson innan beslutet om hävandet av exkomuniceringarna, så blir de naturliga följdfrågorna.

  1. Varför medvetandegjordes inte påven om förhållandena.
  2. Varför hölls kardinal Kasper utanför förberedelserna för beslutet om exkommuniceringarna?

Får se om kvällens program kan bringa någon ytterligare klarhet i dessa frågor.

Dagen 


Posted 2009-9-23 18:26 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren