Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Katolska kyrkan och SSPX åter i TV´s Uppdrag granskning 23 september.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Onsdag 23 september kommer TV´s Uppdrag granskning att köra en ny vända med SSPX, biskop Williamson-affären och påvens upphävande av exkommuniceringarna av SSPX-biskoparna. Bl.a gjordes en intervju med kardinal Walter Kasper då han var i Stockholm i samband med Pueri Cantores körfestival.

Kardinal Walter Kasper på Riddarholmstorget i Stockholm i samband med Pueri Cantores körfestival 11 juli 2009.
 
Fokus kommer att vara på frågan hur mycket Vatikanen egentligen visste innan om Williamsons antisemitiska idéer. Både kardinal Walter Kasper och biskop Anders Arborelius kände  till Richard Williamsons åsikter redan innan exkomuniceringarna hävdes, och i programmet framgår att Katolska biskopsämbetet i Stockholm vidarebefordrat den information som man hade om SSPX och Richard Williamson, inklusive innehållet i Uppdrag gransknings intervju med honom, till företrädare i Vatikanen. Det är rutin att man vidarebefordrar sådana uppgifter, och detta är ingen nyhet.

Kardinal Kasper å sin sida kände också till Richard Williamsons antisemitiska åsikter innan exkomuniceringarna hävdes. Han kommer att bekräfta i intervjun med Uppdrag granskning det vi redan vet och som han har sagt tidigare, nämligen att han inte hade fått någon intern information från Vatikanen om att exkomuniceringarna skulle hävas och att han förutsatte att förhållandena kring Richard Williamson var väl kända. I intervjun uttrycker han förvåning över att den påvliga komissionen Ecclesia Dei som var involverad i beslutet om exkomuniceringarnas hävande tydligen inte kände till någonting.

Det är således inga nyheter som kommer att avslöjas, utan dessa förhållanden var väl kända redan i samband med att Williamsonaffären var aktuell, det har rapporterats om i katolska nyhetsmedia, och det har diskuterats på våra katolska bloggar. Många anser med mig att det är bevis på särdeles dålig informationshantering i Vatikanen, kanske också att det finns olika falanger som inte samarbetar så bra med varandra, kanske på grund av olika ideer om hur kyrkan skall vara, men det är definitivt inget tecken på att Katolska kyrkan ändrat inställning i synen på det judiska folket i och med att Benedikt XVI blev påve. Hållningen sedan Johannes Paulus II´s pontifikat ligger fast och oförändrad.

Eftersom inget nytt har kommit fram kan man fråga sig varför Uppdrag granskning nu väljer att göra ett helt nytt inslag på material som var känt redan sedan tidigare. SVT har tidigare sagt att man anser att ämnet inte är av så stort intresse för svenska TV-tittare, vilket motsägs av att man nu lägger nu ner stora resurser på denna uppföljning. Det finns också en timing i detta genom att den nya rundan av samtal mellan SSPX och Vatikanen skall börja i oktober.

Biskop Anders kommenterar det aktuella läget med SSPX på Katolska kyrkans hemsida:
"Påven och Vatikanen har krävt att Richard Williamson och SSPX tydligt och kraftfullt tar avstånd ifrån och ber om förlåtelse för förnekandet av Förintelsen. Så har ännu inte skett, åtminstone inte vad gäller Williamson själv. Inte heller kan vi se att företrädarna för SSPX hittills visat prov på den öppenhet och ödmjukhet som krävs inför de samtal om försoning som ska inledas i oktober. Tyvärr sade deras generalsuperior, biskop Bernard Fellay så sent som i juli i år att de inte är villiga att vara tillmötesgående och visa någon kompromissvilja när det gäller de centrala skillnader som finns i uppfattningar mellan katolska kyrkans ledning och SSPX."

Rorate Caeli


Posted 2009-9-21 22:41 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren