Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Fantasifulla konspirationsteorier om judar är seglivade (och farliga!)
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag skulle inte reflektera över detta på min blogg om det bara vore kuriosa, men det tycks finnas en tradition av myter och konspirationsteorier om judar som lever sitt eget liv och bildar en bakgrund till rykten och anklagelser som kommer upp än idag, en slags mörk avgrund som antisemitiska teorier och beteendemönster hämtar sin näring ifrån. Ännu allvarligare blir det när sådant leder till förföljelse och progromer.

I samband med Donald Boströms artikel i Aftonbladet kunde man känna igen dragen från den gamla medeltida myten om att judar använder rituellt dödade kristna barns blod att baka in i  det osyrade brödet som äts på påsken. Docenten i Teologi, Anders Gerdmar från Uppsala har forskat i detta och är aktuell med boken Roots of Theological Antisemitism" (Brill, 2009). Se också hans artikel på Newsmill och i dagens nummer av Världen idag.

Gerdmar redogör för dessa myters uppkomst under medeltiden. Bakgrunden är uranklagelsen mot judarna för deicid, att ha mördat Kristus. Denna förkunnelse florerade inom kyrkan redan från de första århundradena och levde vidare också i de protestantiska kyrkorna efter reformationen. Den har lett till mycket förföljelse och övergrepp mot judar under historiens lopp. Idag tar kyrkorna avstånd från detta synsätt, och Anders Gerdmar skriver att Katolska kyrkan är den kyrka som tydligast tagit avstånd från antisemitismen. Han syftar på dokument som Nostra Aetate och Johannes Paulus II´s och Benedikt XVI´s besök i synagogor, i 1900-talets koncentrationsläger och i det Heliga landet, och det försoningsarbete som inleddes av påven Johannes Paulus II som å kyrkans vägnar bad det judiska folket om om förlåtelse för tidigare övergrepp. Värt att notera är att "den svarta legenden", anklagelserna mot påven Pius XII för judefientlighet och passivitet under Andra världskriget är en falsk myt. Detta står allt klarare när man nu öppnar arkiven. Tvärtom gjorde Pius XII mycket för att rädda många judar undan förföljelsen. Gerdmar påpekar att deicidanklagelsen är absurd, eftersom även trosbekännelse säger "pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven". Det var en italisk man som beordrade avrättningen och romerska soldater utförde den, judarna som kollektiv kan inte knytas till brottet även om det judiska ledarskapet hörde till anstiftarna. Skulle Jesu död ge upphov till någon antietnisk rörelse borde det i så fall vara antiitalienism.

Men de judefientliga myterna har levt sitt eget liv och återkommit i olika former. Tre olikastereotyper kan urskiljas:

  • Judar som blodtörstiga och ritualmördare
  • Judar som giriga och i besittning av ekonomisk makt
  • Judar som spinner en världsomspännande konspiration med herravälde i sikte, spindeln och väven är en vanlig illustration till detta

Föreställningen om judens girighet och ekonomiska makt florerade ju i Tyskland på 1930-talet, och tanken på en judisk världskonspiration ingick i Hitlers retorik och återkommer i våra dagar i muslimsk antisemitisk propaganda. Det var också ett viktigt element i de föreställningar som SSPX-biskopen Williamson hade och som fanns dokumenterade genom flera texter signerade av honom på internet.

Den brittiska katolska tidskriften Catholic Herald hade för ett år sedan en artikel om antisemitism hos Levfebristerna och hänvisar till dokument av Williamson på internet där han hänvisar till de beryktade Protocols of the Elders of Zion, dokument som påstås bevisa att det finns en judisk sammansvärjning mot Västvärlden, men det rör sig i själva verket om förfalskningar. De är dock allmänt kända och hänvisas till i många ny-nazistiska kretsar. Richard Williamson hänvisar till protokollen i ett brev till sina vänner och välgörare daterat 1 maj år 2000 som låg ute på internet tidigare på SSPX kanadensiska hemsida. Där hänvisar han till förhören med  Christian Rakovsky av en agent till  Stalin i ryskt fängelse natten mellan 25 och 26 januari 1938, samma natt som det var några märkliga ljusfenomen över himmelen i norra Europa vilka satts i samband med profetior från uppenbarelsen av Maria i Fatima.  (Maria säger i en av uppenbarelserna "...när ni får se natten upplyst med ett främmande ljus, ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott, genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern".  Det är i samma uppenbarelse där hon ber att Ryssland skall vigas till hennes Obefläckade Hjärta, vilket skall leda till Rysslands omvändelse. I jariuari 1938 visade sig ett väldigt norrsken över Europa, en månad innan Tysklands intåg i Österrike - en del tolkade detta som det ljussken som hänvisats till i Fatima-uppenbarelsen). Rakowsky som av konspirationsteoretiker sägs vara en av de mäktiga i världen och påstås också vara frimurare. Frimureriet verkar figurera flitigt i dessa konspirationsteorier.

Protokollen från förhören med Rakovsky av Stalins agent skall ha smugglats ut ur fängelset och innehåller information om den judiska sammansvärjningen.  I brevet skriver Williamson bl.a. följande:

...Christian Rakovsky (Christian only in name), one of the internationalists who considered Stalin had betrayed Communism by putting the interests of Russia and himself first. Rakovsky, to save his life, promised to tell Stalin secrets of great value to Stalin. Stalin who knew that Rakovsky was one of those few men who are the real rulers of the world, agreed to listen. The resulting interrogation of Rakovsky by one of Stalin's agents inside the prison was recorded by the interpreter present for the interrogation, and by him it was smuggled out of the prison. By remarkable circumstances it reached the West, where it should be far better known than it is, but of course the modern world has a thousand ways of smothering its own dirty secrets. God puts in men's hands the "Protocols of the Sages of Sion" and the "Rakovsky Interview", if men want to know the truth, but few do. What Rakovsky told Stalin's agent was that as far as "they" were concerned (meaning the internationalist plotters for world control by money) he, Stalin, had betrayed their Communist Revolution in Russia. So to bring Stalin down, "they" had brought Hitler to power by giving to his Nazi party crucial financial support in the late 1920's....

Rakovsky's interrogator required confirmation of such secret realities. Rakovsky told him to check out his truthfulness with the USA ambassador in Moscow! This Mr. Davis duly confirmed everything Rakovsky had said. Rakovsky's life was spared. Stalin put out the feelers to Hitler, and the Ribbentrop Pact and World War Two were well on their way. Now when exactly did the Rakovsky interview take place? From midnight to 6 am, Moscow time, in the night of Jan. 25/26, 1938, or, from 9 pm to 3 am West European time! In other words, the beginning of that interview overlapped exactly with the end of Our Lady's warning light in the night sky!

Williamson har också enligt vissa källor sagt att han tror att USA´s regering ligger bakom 11 september-händelserna. Varför tar jag upp så mycket detaljer om Williamson? Har inte SSPX tagit avstånd från honom? Att en person med så långtgående konspirationsföreställningar om judar och som dessutom förnekar förintelsen under lång tid kunde ha en högt uppsatt position inom SSPX måste enligt mig ha någon form av signifikans annat än att han är en ensam galning som råkat slinka in. SSPX avståndstagande från Williamson har skett under galgen, och man har sagt så lite som möjligt. Motivet till avståndstagandet har explicit sagts vara att han är en belastning för rörelsen genom sina okloka uttalanden, man har inte kommenterat hans antisemitiskt färgade teorier.  Frågan hur det förhåller sig med antisemitismen inom SSPX har inte blivit uttömmande besvarad. Att SSPX verkar dra till sig vissa personer som har förkärlek för konspirationsteorier verkar klart, men frågan är hur man ser på dem inom SSPX, är det objudna gäster som svärtar ner brödraskapets rykte, eller delar de det som är dess livsluft om än i mera extrem form än de mera moderata anhängarna?  Katolska kyrkan har tydligt tagit avstånd från antisemitismen och de synsätt som pekar i den riktningen, men är SSPX en relikt där detta synsätt lever kvar?

I diskussionen på min blogg tidigare angående SSPX-affären var det en del kommentatorer som menade att förnekande av Förintelsen inget har med antisemitism att göra, och jag noterade att även Williamson resonerade som om han inte var antisemit i den bemärkelsen att han hade något emot enskilda judar, inte ens judar som folkslag. Det han menar sig motarbeta är den judiska världskonspirationen i vilken ingår att upprätthålla myten om Förintelsen. Eftersom han ser denna konspirationen som ett faktum, och att han ser det som ett faktum att Förintelsen inte ägt rum, så är det en faktamässig bedömning han gör, ingen nedvärdering av det judiska folket som sådant. På så sätt försöker dessa män genom att hela tiden vrida och vända på de språkliga definitionerna få kritikerna att framstå som lögnare.

Förnekande av Förintelsen ingår ju också i propagandan i flera muslimska länder. Irans ledare har öppet uttalat sig om detta, och nu sist kunde vi läsa om Hamas som protesterade mot att lärobäcker som FN skulle tillhandahålla lärde ut om Förintelsen.

 I fenomenet antisemitism kan man urskilja två mönster, ett aktivt och ett passivt. 

1. Det aktiva mönstret. Själva konspirationsteorierna. Dessa är ganska absurda och omfattas av extremister som Richard Williamson och andra som funnit en fristad inom SSPX, Irans ledare Mahmoud Ahmadinejad, Hamas, nynazistiska rörelser. Man kan tycka att dessa teorier är så absurda att de borde vara ofarliga och avfärdas som kuriosa. Men de har varit seglivade genom historien och försåtligt påverkar de attityder och beteendemönster i folkdjupen. När dessa teorier bejakas och omfattas av ledare med politisk makt, såsom tidigare Hitler, nu en del muslimska regimer blir det riktigt farligt.

2. Det passiva mönstret. Ovilligheten att ta avstånd och en benägenhet att se mellan fingrarna på förtal och hot mot det judiska folket. Drivkraften bakom en sådan passiv hållning behöver inte vara en verklig antisemitism, skulle man anklaga människor som är inne i detta beteendemönster för antisemitism skulle de absolut förneka och slå ifrån sig att de omfattar några som helst antisemitiska sympatier, ofta handlar det kanske mera om omedvetenhet, en vana som man inte ens tänker på, kanske kombinerat med en ovillighet att stöta sig med dem som mera aktivt står för en antisemitisk hållning, såsom ett flertal muslimska regimer.  

Ett aktuellt exempel är svenske utrikesministern Carl Bildts ovilja att uttala något som helst omdöme om situationen med anledning av Aftonbladsartikeln om påstådda organstölder. Utrikesministern hänvisar till att fördömande av artikeln skulle vara olämpligt då yttrandefrihet är en del av svensk grundlag. Men det handlar ju inte om att censurera svensk press. Bildt har i andra sammanhang inte alls, t.ex. på sin blogg, varit rädd för att uttala omdömen om sådant som påståtts i pressen. Självklart är regeringen inte förhindrad att uttala sin mening kring obefogade anklagelser som underblåser antisemitism. Jämför bara med hur hur Europeiska regeringar fördömde Muhammedkarikatyrerna, då gick det bra att uttala sig.  

En som är kritisk till den Svenska regeringens tystnad är professor Alan Dershowitz, ledande judisk auktoritet i USA, som skriver i Christian Science Monitor: (översättning från Dick Erixons blogg)

Som jude, men också en stark försvarare av yttrandefrihet, är jag bestört över Sveriges fega undfallenhet för ondska. Yttrandefrihet är också kopplad till vissa förpliktelser. En av dem är att fördöma falskt tal. Det bästa svaret på falska utsagor är inte censur utan sanning.Genom att förbli tyst inför häpnadsväckande och icke underbyggda anklagelser framförda i Aftonbladets artikel, har den svenske premiärministern och utrikesministern oundvikligen skapat intrycket av att de sympatiserar med författaren, och kanske även med hans slutsatser — eller i vilket fall, att de inte bryr sig om att ta avstånd från antijudiska budskap.

Tystnaden och passiviteten kan bli farlig i längden. Förut ville man inte stöta sig med Hitler.  Idag är det muslimska regimer man inte vill hamna i bråk med. Frågan är när och hur det skall stoppa.

Aftonbladet Dick Eriksson DN SvD Dagen DN Dagen


Posted 2009-9-2 16:24 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren