Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Ord har makt - bloggande kan få oanade konsekvenser.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag följer med intresse en intern debatt som försiggår inom EFK mellan Stefan Swärd, ordförande i EFK (Evangeliska frikyrkan) och min kollega Pekka Mellergård, liksom Swärd EFK-are och tillika rektor för Örebro Missionsskola. Debatten är ju inte så intern eftersom den försiggår öppet och har sitt ursprung i Stefan Swärds bloggande som fått kritik av Mellergård. Tidningen Dagen och flera bloggare har också uppmärksammat det hela.

Stefan Swärd tillhör de offentliga kristna personer som bloggar. Han bloggar dessutom mycket, gör djupdykningar i olika ämnen och är inte rädd för att uttrycka sina personliga tankar i olika frågor. Detta gör hans bloggar intressanta att läsa till skillnad från många andra offentliga personers bloggar som mera tycks ha till syfte att hålla en fasad utåt och säga så lite kontroversiella saker som möjligt. Trots detta lyckas Stefan hålla en balans i sitt bloggande och hålla det på en sådan nivå att det inte blir demagogiska partsinlagor som snävar in bredden och stänger ute vissa. Han är noga med att påpeka att det är hans egna tankar han framför, inte någon officiell EFK-linje.

Men det är klart att när man är en känd person som läses av många, så får man både vänner och fiender, och det finns alltid de som känner sig provocerade av olika tankar som uttrycks, och en viss turbulens uppstår. Sedan uppstår alltid en kader av oönskade aggressiva fans eller kritiker som drar ner nivån på debatten och skapar onödig polarisation (bl.a. därför modererar jag min egen blogg). Sådana saker gör att man hela tiden ställer sig frågan om det är värt denna vedermöda. Marcus Birro t.ex.  valde att lägga ner sin blogg, och många resonerar nog som så att det inte ärr värt besväret. Men jag tror det är viktigt att det offentliga samtalet kan fortgå och inte bara begränsas till tidningsvärlden där redaktörernas makt avgör vad som släpps fram eller inte, och jag beundrar Stefan och andra som ställer sig själva till förfogande på detta sätt i ett öppet samtal.

Det började med att Stefan Svärd på sin blogg skrev om Brian McLaren. Bl.a. tog han upp och hade synpunkter på vad denne ansåg angående huruvida en kristen som lever bland muslimer kan delta i fastan under ramadan. Pekka Mellergård hade en annan syn än Stefan på detta, men nöjer sig inte med att diskutera sakfrågan utan har en mängd synpunkter på det faktum att Stefan i sin egenskap av ordförande för EFK bloggar och tycker han har svårt att hålla isär sina olika roller.  Han säger också att det finns flera (anonyma) personer som har liknande synpunkter. Stefan har reagerat vädigt starkt på det Mellergård skriver och gör det till en förtroendefråga: Om det är så att det finns en signifikant grupp inom EFK som har synpunkter på honom så som Mellergård påstår, varför säger de det då inte till honom direkt, och om det är så, så bedömer han att han är beredd att ställa sin plats till förfogande. Emellertid vill han höra kritiken från flera än Mellergård innan så sker.

Mellergård å sin sida försöker moderera sig när han märker att Stefan Swärd tar det på detta allvarliga sätt, och menar att han för egen del har fullt förtroende för Stefan och att detta mera handlar om ett internt  samtal i all vänskap. Mellergård skriver på Swärds blogg att han själv blir bekymrad över vad han dragit igång och är även beredd att själv ställa sin plats till förfogande om så skulle vara: "Skulle vårt samtal under den helg som gått leda till att du skulle fatta drastiska beslut i den riktning du antyder då har vi lurats in i en situation som ingen av oss önskar... och skulle jag genom mina försöka att få igång ett samtal omkring vad EFK vill och vem/vilka och hur detta ska uttryckas ha förbrukat mitt förtroende, då är jag beredd att precis när som helst lämna mina uppdrag i samfundet."

Jag avstår från att diskutera sakfrågan huruvida en kristen i något sammanhang kan fasta under ramadan i gemenskap med muslimer (jag delar f.ö. Joel Halldorfs ganska okomplicerade syn på detta), däremot är det värt att uppmärksamma hur komplicerade situationer som lätt kan uppstå när kända personer verkar i det nya öppna mediaklimatet. Plötsligt ställs ordens innebörd valör på sin spets på ett helt annat sätt än om det skulle vara ett rent internt samtal.

Den nya öppenheten som internet och bloggvärlden ställer till förfogande är i grunden bra, men det kräver ett varsamt sätt att umgås med ord och ords valörer, särskilt om man är en offentlig person, och särskilt när man börjar framföra offentlig kritik mot en annan person. Återigen vill jag referera till Joel Halldorf som ställt upp några bra grundregler att tänka på när man bloggar.

Jag hoppas bara att EFK och kontrahenterna i denna konflikt reder ut det på ett bra sätt så att det inte behöver leda till större konsekvenser än vad någon av dem själv skulle önska. Synd bara att sådana komplikationer tar tar bort fokus från sakfrågorna. Pekkas och Stefans dialog innehåller många intressanta teman att fortsätta att samtala om, som tex frågan om postmodernismen i förhållande till kristen dogmatik, eller den tråd som Pekka Mellergård tog upp angående Claphaminstitutets bredd (eller enligt Mellergård brist på bredd) som kristen tankesmedja.


Bodensjön


Posted 2009-8-24 15:32 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren