Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Livets Ord ett mäktigt fenomen inom kristenheten.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag har under några dagar bevistat Livets Ords Europakonferens som avslutades i lördags i Uppsala. Vi fick höra mycket inspirerande förkunnelse från talare från hela världen, och vi fick också en inblick i Livets Ords utveckling och insatser genom åren. Vad som blir uppenbart för mig är vilken tung organisation Livets Ord är inom kristenheten. Vad man än tycker om Livets Ord i övrigt går det inte att förneka att man i proportion till sin storlek har man uträttat väldigt mycket. Många församlingar har etablerats i de tidigare Sovjetstaterna, man har hjälpt många judar därifrån att flytta tillbaka till Israel, man bedriver bibelskolor i 12 olika länder, och i Indien har man ett framgångsrikt hjälparbete för barn. När det gäller introduktion av kristendomen i Albanien har församlingen spelat en helt avgörande roll. Detta för att nämna bara några exempel på vad man gör och gjort.

Europakonferensen med många tusen besökare var ett under av effektivitet och god service. Alla praktiska detaljer , förberedelesarbete och allt som skulle fungera under själva konferensen som mat, barnpassning, tolkservice etc sköttes på ett föredömligt sätt av 1100 volontärer, det var en ljus och lätt stämning över hela konferensen och som besökare kände man sig verkligen välkommen på ett otvunget sätt. Medarbetarna utstrålade vad man skulle kunna kalla evangelisk glädje.

Hemligheten bakom detta är att man har en medveten strategi som går igen i allt man gör, och den strategin är att sprida evangeliet, att alla medlemmar ges en grundläggande bibeludnervisning och att man litar till Guds ledning och undervisar om och lever i de andliga nådegåvorna som något självklart som är ämnat för varje kristen.

Utvecklingen under senare år har framförallt inneburit att man öppnat sig mot hela kristenheten, inklusive de äldre samfunden och Katolska kyrkan, samt att man betonat judarnas roll i det frälsningshistoriska skeendet. Ulf och Birgitta Ekman har tillbringat mycket tid i Israel, och Israel ligger dem varmt om hjärtat (vilket inte är detsamma som att politiskt försvara allt vad Israel gör). Bland talarna vid årets konferens märktes Hans Weichbrodt präst i Svenska kyrkan och inspiratör för Oas-rörelsen, Göran Skytte, Charles och Sue Whitehead (katolik resp anglikan) från England samt Jonathan Bernis  (rabbin och messiansk jude från USA). Liksom talarna var från många olika sammanhang var också gästerna. En del katoliker hade i likhet med mig också hittat dit.

Vad som kännetecknar Livets Ords gudstjänster är den starka lovsången som kanske är ovant speciellt för många äldre som är vana vid mera stillhet. Men ungdomar älskar detta, liksom rockkonserter med de stora stjärnorna i profana sammanhang fyller arenor, så samlar lovsången som är centrerad på Kristus, stjärnan över alla stjärnor dem som har sitt hjärta vänt till honom. Det finns ett behov att uttrycka sin tillbedjan, sin glädje, sin längtan och törst efter Gud i lovsång. Detta är ett fenomen inom hela kristenheten, också i katolska sammanhang som vid det stora stora världsungdomsmötet med påven i Sydney förra året. Lovsången kan vara mycket enkel byggd på en bibelvers eller några rader från en psaltarpsalm och den kan lyftas till fantastiska höjder med artister med professionell begåvning som t.ex. Brenton Brown som medverkade på konferensen.

Mötena finns tillgängliga på video via internet och kan ses i efterhand. Här några rekommendationer: Göran SkytteCharles och Sue Whitehead fredag eftermiddag,  Charles och Sue Whitehead lördag förmiddag.


Författaren tillsammans med Ulf Ekman, Sue och Charles Whitehead m.fl. Bilden från lördagkvällens möte.


Posted 2009-8-2 19:20 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren