Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
SSPX-frågan: Kommissionen Ecclesia Dei inordnas under Troskongregationen.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Efter den tidigare intensiva uppståndelsen kring SSPX har det ett tag rått medial tystnad. Det innebär inte att det rått stiltje i Vatikanen i denna fråga. Påven har noga tänkt över hur han skall hantera den känsliga frågan, och har nyligen presenterat ett brev (orginaltext på latin) som Zenith presenterar en officiell engelsk översättning av. Påven förklarar här mycket noga hur han tänkt och vad han beslutat.    I huvuddrag säger påven att Kyrkans enhet är mycket viktig, att han till varje pris vill upprätthålla dialog och att på alla sätt hjälpa dem som är i schism att hitta vägen tillbaka. Den tidigare Ecclesia Dei-kommissionen som handlade frågorna kring SSPX kommer nu att inordnas under troskongregationen.  Jag försöker spalta upp brevets innehåll:

  1. Påven som aposteln Petrus efterträdare har som särskilt viktig uppgift att slå vakt om Kyrkans enhet. Enheten i sin tur är viktig för att Kyrkan skall kunna utföra sitt viktigaste uppdrag: att leda mänskligheten till Gud.
  2. I trohet mot detta grundläggande uppdrag tillsatte påven Johannes Paulus II 1988 kommissionen Ecclesia Dei med uppdrag att hantera den splittring som uppstått i och med att ärkebiskopen Lefvebre ogiltigt vigt fyra präster.
  3. SSPX önskar fira mässan i en form som fanns tidigare, och för att tillmötesgå dessa önskemål och samtidigt värna om enheten bestämde påven Benedikt XVI tidigare att det skulle vara möjligt att utan dispens fritt fira mässan enligt Missale Romanum 1962 (den gamla ordningen).
  4. I samma anda att vidmakthålla Kyrkans enhet bestämde påven Benedikt XVI våren 2009 att häva den tidigare exkommuniceringen av  fyra biskopar som ogiltigt vigts av msgr Lefvebre. Påven säger att hans intention med detta var att öppna dörrarna för dialog som  i slutändan skulle kunna leda till full gemenskap med Kyrkan. Påven befarade att exkommuniceringen kunde vara ett onödigt hinder för dialog.
  5. Påven beslutar nu att kommissionen Ecclesia Dei skall inordnas i Troskongregationen.
    Kommissionens president kommer att vara prefekten för Troskongregationen. Kommissionen kommer att fortsätta att ha sin egen personal bestående av sekreterare och tjänstemän. Kommissionens president tillsammans med sekreteraren kommer att ha uppdraget att utvärdera och urskilja de doktrinära frågor som aktualiserars på samma sätt som i andra frågor som ligger inom Troskongregationens uppdrag och att förelägga påveämbetet sina slutsatser.
  6. Påven uttalar att ham med dessa beslut i faderlig omsorg vill räcka ut en hand till SSPX med syfte att sällskapet bereds möjlighet att återupptäcka den fulla gemenskapen med Kyrkan.
  7. 8. Påven uppmanar slutligen alla att i gemenskap med Maria be oavbrutet till Herren enligt hans egen översteprästerliga förbön "att de alla må vara ett".

På mig synes det vara ett klokt beslut att inordna Ecclesia Dei i Troskongregationen. Fallet med SSPX blir därmed mindre speciellt och hanteras i samma ordning som alla andra doktrinära frågor och frågor som gäller ekumenik och Kyrkans enhet.


Posted 2009-7-8 19:04 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren