Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Galileis konflikt med kyrkan var inte en konflikt mellan vetenskap och religion.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Idag har en artikel av mig, prof  Yvonne Maria Werner och fil mag Per Ewert om Galilei blivit publicerad i Dagen.

Det är ju jubileumsår i år för Galileis upptäckt att jorden kretsar kring solen.

Diskursen att Galileis konflikt med kyrkan var en konflikt mellan vetenskap och religion ifrågasätts i artikeln. Fallet Galilei handlar i grunden inte om en konflikt mellan vetenskap och religion. Tvärtom mot vad som ofta påstås är grundvalen för kristen tro en öppenhet för förnuftet och vetenskapligt utforskande av verkligheten. Kyrkan har ju i själva verket spelat en viktig roll för uppbyggnad av vetenskap och forskning och många universitet har grundats av kyrkan. Som kyrkofadern Tertullianus skriver: "Det finns ingenting som Gud inte önskar att det undersöks och förstås genom förnuftet". 

I Pappersupplagan har olyckligtvis en felaktig bild blivit presenterad på en av författarna. Jag hoppas Dagen rättar till detta genom en korrigering i kommande nummer


Posted 2009-5-13 7:54 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren