Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kloka medkristna genomskådar den ensidiga kritiken av Katolska kyrkan.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det finns kloka medkristna som genomskådar den orättvisa svartmålningen av Katolska kyrkan. Jag vill göra er uppmärksamma på en debattartikel i Göteborgsposten av Joel Halldorf, doktorand i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Joel menar att den avsky och vrede som västvärldens liberaler förenades i mot USA och George W Bush nu fått katolska kyrkan och påven Benedikt XVI som mål istället.För oss svenskar är marken beredd av 500 års antikatolsk propaganda, påpekar han. Men om vi nöjer oss med mediernas stympade sammanfattningar av den senaste tidens s.k. skandalhistorier kommer vi att grundligt missförstå den katolska kyrkan, menar han.

- För som oftast är fallet finns det mest att lära av det som i förstone verkar mest främmande, om man bara orkar gå under ytan. Joel Halldorf tar historien med SSPX och förintelseförnekaren Williamson som exempel. - Först måste det sägas att Vatikanen efter att dessa omständigheter blev kända tydligt deklarerade att en man med sådana uppfattningar inte kunde bli katolsk biskop. Men många klagade likväl på att kyrkan inte var tydlig nog i sitt avståndstagande från nazismen och fördömandet av förintelsen. Halldorf pekar på en skillnad mellan Vatikanen och den moderna världen. Vi, den moderna världen med dess mediacentrering, minns i mediacykler, medan kyrkan tänker i århundraden. T.ex. Williamson-affären: "Kyrkan tyckte att de sagt sitt angående att fördöma antisemitism: redan år 1937 fördömde man ju mycket tydligt nazismen i det påvliga sändebrevet Mit brennender Sorge. Vad behövde tilläggas? Den som är bekant med dagens mediala tempo kan naturligtvis småle åt Vatikanens fromma förhoppningar, menar Halldorf, "men samtidigt är denna attityd en stark och tankeväckande motbild till vår kultur som rasar över nya skandaler varje vecka, och vars kollektiva minne sträcker sig ungefär en månad."

Halldorf tar också historien om påvens uttalande om kondomer och aids där undersökningar nu visar att satsning på kondomer statistiskt sett inte lett till att smittotalen på nationsnivå sjunkit i Afrika, medan Uganda lyckades vända trenden genom att använda det recept Vatikanen förespråkar - ändrade sexualvanor, trohet inom monogama förhållanden.  Han skriver: "Påven Paulus IV varnade i encyklikan Humanae Vitae år 1968 för att användningen av preventivmedel i längden skulle komma att leda till relationer utan kärlek eller ens omtanke; relationer där man betraktar sin partner enbart som ett objekt för att tillfredsställa sina lustar. En kylig, kapitalistisk konsumtion av sex och relationer. - Oavsett vad man tycker om katolsk sexualmoral i övrigt är det svårt att hävda att en sådan kritik inte har någon relevans för oss i dag. "

Joel Halldorf varnar för de mediala förenklingar som i dag målar en så svart bild av Katolska kyrkan. - "Vi har i väst dåliga erfarenheter av vad fördomsfullhet i kombination med ensidig negativ propaganda gentemot religiösa minoriteter kan leda till."

Ett exempel på hur media styr dramaturgin är en bakgrundsartikel om Katolska kyrkan och Vatikanen i DN i lördags. Det är en stort uppslagen rubrik: "Påven alltmer isolerad", samt en bild över halva sidan där påven ses sitta för sig själv och se bekymrad ut. Som exempel på utspel som lett till negativa reaktioner nämns ovan refererade kondomdebatt samt Williamson-affären (biskopen som kom ut som förintelse-förnekare veckan efter att hans exkommunicering hävts). Samtidigt konstateras inne i artikeln att Williamson-affären var ett olycksfall i arbetet, en rabbin som intervjuas säger: "Kontroversen med katolska kyrkan är helt utredd. Ett tecken på detta är att Benedictus XVI som den andre påven någonsin redan i höst kommer att besöka Roms synagoga" (Och i maj skall han som bekant besöka Israel).

Antag att man som stor rubrik skulle slagit upp att kontroversen med judarna är utredd och visat en bild på påven i sällskap med en rabbin, eller skrivit något som problematiserar frågan om kondomanvändning och ändrat sexuellt beteende i aids-bekämpningen i Afrika, t.ex. redovisat Greens epidemiologiska forskningsresultat, så skulle vi givetvis få en helt annan mediadramaturgi. Media har en väldig makt att styra opinionsvindarna.

I publicerande studn läser jag en annan glädjande artikel i DN om att Stockholms katoliker blir fler.

God fortsättning på Påsken!


Posted 2009-4-13 13:48 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren