Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Annika Borg och Cecilia Wikström i okunnig hetskampanj mot Katolska kyrkan med stöd av Gert Gelotte.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det började med att den svenskkyrkliga prästen Cecilia Wikström (fp), kandidat till EU-parlamentet skrev en artikel på Newsmill där hon uppmanar katolikerna i Sverige att göra upp med den oförnuftige och intolerante påven och ansluta sig till förnuftets krafter bestående av t.ex. det katolska nätverket We are the Church (i Sverige Katolsk Vision där den drivande kraften är katoliken och tillika ledarskribenten på liberala Göteborgsposten Gert Gelotte). Vi måste stå emot de katolska krafterna i Europa är hennes slagord.

Det fortsatte med att Annika Borg, präst i Svenska kyrkan och tillika teol dr i tros- och livsåskådnings­vetenskap suttit framför TV´n och helt renons på analysförmåga och kritiskt tänkande förfasats över ett negativt program om Katolska kyrkan. Katolska kyrkan sägs hysa ett "systematiskt förakt för människan", och dess mörker breder ut sig som en kvävande olja. Själva "systemet, det teologiska och kyrkliga, finns just för att få tillgång till sex", påstår hon. Avbryt alla förbindelser med Vatikanen till dess man börjar rensa upp och tar ansvar för sina mörka fläckar, utropar hon i en krönika i Kyrkans tidning. Att Annika Borg efter ett kritiskt och vinklat TV-program kan dra så långtgående slutsatser om Katolska kyrkan och och till och med om dess teologi tyder på en mycket stor naivitet och brist på kritiskt tänkande. Man undrar om hon över huvud taget är intresserad av att sakligt sätta sig in i frågorna.

Hon får medhåll om sakernas tillstånd av nämnde ledarskribent Gert Gelotte: Det är minsann precis så illa i Katolska kyrkan som Annika Borg skriver, dundrar han på och han tillrättavisar pressekreteraren på Stockholms katolska stift, Maria Hasselgren som försöker föra in lite sans och vett i debatten. Han vädjar till Annika Borg att inte överge Katolska kyrkan, det skulle vara kontraproduktivt, ty då skulle bara de konservativa och auktoritetstroende katolikerna bli riktigt glada "De väntar ivrigt på den stora förföljelsen och skulle med glädje gå ner i katakomberna för att invänta martyriet. Borgs bannlysning skulle även drabba oss och andra katoliker som delar hennes förtvivlade raseri och som arbetar för förändring och förnyelse i kyrkan".

Den massmediala presentationen av katolska kyrkan och presentationen av problem inom kyrkan är allt annat än saklig. Man söker istället det sensationella och gör helt tokiga vinklingar.  Man borde kräva av vetenskpligt bildade personer och av präster inom våra syster-samfund att de har omdöme nog att se lite längre. Eller också har man det men utnyttjar ändå med berått mod den vinklade mediauppmärksamheten för att vinna politiska poäng. Det är nästan så att man kunde tro det finns en allians mellan Katolsk vision och liberala krafter inom Svenska kyrkan som utnyttjar alla tillfällen att driva en kampanj mot Katolska kyrkan.Kanske är det ingen slump att Gert Gelotte på liberala Göteborgs-Posten stödjer den liberala toppkandidaten i EU-parlamentsvalet, Cellicia Wikström.

Det är fullständigt besinningslöst med denna osakliga hetskampanj, och som väl är finns det många kloka katoliker som kan ge Borg, Wikström, Gelotte och Co svar på tal. Jag vill lyfta fram tre inlägg från Kyrkans tidnings webb-debatt:

Diakon Björn Håkonsson är leg. psykolog och ansvarig för utbildning i frågor om förebyggelse av sexuella övergrepp i Stockholms katolska stift. Han har jobbat i flera år med utbildning i förebyggelse av sexuella övergrepp i Stockholm katolska stift och är väl förtrogen med problematiken inte bara i Sverige, utan också inom katolska kyrkan i USA. Han skriver:

Det är oroande att läsa Annika Borgs krönika om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Framför allt på grund av krönikörens uppenbara okunskap i ämnet och helt måttlösa angrepp på en kyrka som hon tydligen är rätt så okunnig om. Utan argument - men med så mycket desto mer affekt - rör krönikören dessutom ihop detta med både abort- och preventivmedelsfrågorna...

Katolska kyrkan i USA har satsat på grundlig vetenskaplig forskning om sin egen övergreppsproblematik, genomfört av oberoende forskare, i en skala som mig bekant inget annat samfund har gjort. Alla resultat är tillgängliga.

Även om vi saknar jämförbara studier med samma grad av vetenskaplighet för andra yrkesgrupper och samfund så är det tydligt att det inte finns stöd för uppfattningen att katolska präster skulle förgripa sig oftare på barn än män i allmänhet gör, till exempel i Sverige. Inte heller att till exempel celibatet skulle vara förknippat med detta eftersom man kan jämföra siffrorna med gifta kleriker, till exempel diakoner:

När man tar hänsyn till graden av kyrkligt engagemang hos diakoner och präster så finns det inga belägg för något samband mellan ett avhållsamt liv och anmälningar om övergrepp. Det passar i övrigt med vad vi annars vet om sådana övegrepp - till exempel här i Sverige: De utförs av alla sorters män (och kvinnor) oberoende av bakgrund, utbildning,  sexuell läggning och aktivitet, socialgrupp, inkomst o.s.v. Vågen av anmälningar till kyrkan i USA (det rör sig mest om fall från 1970-talet) följer iövrigt det allmänna mönstret för det amerikanska (och svenska) samhället i stort. Vad vi ser är faktiskt ett kulturellt fenomen med tonvikt på tiden från ungefär 1968 - 1980. Men bara katolska kyrkan har tagit itu med problematiken... I själva verket gör katolska kyrkan ett pionjärarbete när det rör sig om att forska i, förebygga och motverka sexuella övergrepp på barn. Samtidigt väntar vi på att andra samfund - och yrkesgrupper - följer efter. Jag vet att det finns visst intresse inom Svenska kyrkan, men när får vi en gedigen vetenskaplig undersökning av anmälda övergrepp? Och när tar man itu med idrottsrörelsen, lärarkåren, läkarna, frikyrkornas ungdomsarbete, psykologer eller judiska eller muslimska kretsar för att bara nämna exempel? När får vi specifika undersökningar som är lika omfattande som dem katolska kyrkan har genomfört i USA?

Maria Otworowska Karlsson:  Nu är det nog med trakasseri och häxjakt på katoliker.

Läser man Annika Borgs krönika får man en hel snedvriden bild av Katolska kyrkan. Först skriver hon om mängden övergrepp och om mängden präster som begår dem. Det ligger en del sanning i det. Beklagligt för Katolska kyrkan att sådant förekommer... Konstigt nog pratas det nästan mest om katolska präster som förövare av övergrepp på barn och ungdomar. Det verkar inte finnas någon undersökning om förövare inom andra kyrkor eller yrkesgrupper trots att det förekommer även där. Annika kan titta i sin egen kyrka på alla präster som blivit avkragade, vad har dom gjort för orätt för att blivit skilda från sitt ämbete.

Charlotte Thérèse Björnström skriver:

Läste under växande förvåning Annika Borgs krönika i Kyrkans tidning nummer 12/09. Hur kan man framföra så många felaktigheter på så liten yta? Hon målar upp en extrem nidbild av katolska kyrkan - som hon sedan kritiserar. Och med anledning av denna karikatyr uppmanar hon alla kyrkor och även Sveriges regering att bryta med Rom! Men sannolikt är de flesta av läsarna intelligentare än att de faller för så låga debattknep.

Annika påstår att: "mängden övergrepp, och mängden präster som begår dem, vittnar om att systemet, det teologiska och kyrkliga, finns just för att få tillgång till sex."
Det är minst sagt ett märkligt resonemang. Hon känner uppenbarligen heller inte till att de flesta pedofiler, enligt studier som gjorts, är gifta män som förgriper sig på egna eller släktingars barn. Inte katolska präster. Vilket självfallet inte rättfärdigar att det förekommer övergrepp i kyrkan. Det är ett mycket allvarligt brott oavsett var det sker. Kanske allra värst om det är i den egna familjen - för vart ska barnet då våga vända sig för att få hjälp?

Hon verkar hålla med en psykolog hon refererar till om att: "i en miljö där allt sex är dåligt och synd, så blir övergrepp mot barn bara ytterligare en synd, inte värre än någon annan sexuell handling". I så fall är det tydligt att hon inte har en aning om katolska kyrkans syn på sex - som något positivt och vackert. Celibatet "för himmelrikets skull" ses som ett likvärdigt alternativ till äktenskapet... "Allt hänger ihop", skriver hon. "Hiv sprids och mängden gatubarn ökar för att katolska kyrkan är emot preventivmedel." Nej, Hiv sprids mest av allt för att många inte lever i trogna relationer. Den som väljer att bryta sitt äktenskap bryr sig knappast om kyrkliga preventivmedelsförbud. Mängden gatubarn ökar troligen främst för att fattiga föräldrar inte kan ta hand om dem - och där borde såväl kyrkorna som politikerna i världen arbeta ännu mer intensivt för att motverka de stora sociala klyftorna mellan fattiga och rika.

Till påvar, kardinaler och biskopar säger Annika: "man kan inte vara emot både preventivmedel och abort. Det är emot människan. Det offrar kvinnors hälsa och liv runt-om i världen varje timme. Varför fjärmar ni er från livet?" Hon missar då att katolsk teologi på allt sätt går ut på att värna om livet. Ibland in absurdum, kan man tycka, som i det tragiska fallet med den 9-åriga flickan. Men att det är ett extremt fall inser nog vem som helst. Och självfallet borde det ha hanterats på ett pastoralt sätt av kyrkan.

Annika bortser märkligt nog från att aborter går ut på att timme efter timme och år efter år offra sammanlagt många tusentals barn runt om i världen. Är inte deras liv något värt bara för att de inte ännu är födda och kan tala för sig? De flesta av dessa aborter, som inte utförs vid fara för moderns liv, skulle enkelt kunna förhindras - genom att fler inser att de faktiskt leker med liv och död. Inte minst i Sverige, där det inte går att skylla på kyrkliga regler eller brist på preventivmedel!


Posted 2009-4-8 18:43 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren