Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
FN´s människorättsråd på villovägar - Resolution kränker yttrandefrihet och religionsfrihet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Den 26 mars antogs en resolution av FN:s människorättsråd om att betrakta religionskritik som ett brott. Resolutionen sponsrades av Pakistan och stöddes starkt av muslimska länder som inte vill att Islam skall kritiseras, medan mycket lite sägs om skydd för minoritetsgrupper inom de egna muslimska länderna. I Pakistan finns det en lag som förbjuder hädelse, som ideligen används för att sätta inhemska kristna under tryck. Det har funnits fall då 14-åriga kristna pojkar har blivit dömda till döden med stöd av dessa lagar.

Vatikanen är starkt kritisk till resolutionen. Om det görs till en fråga för staterna att avgöra huruvida en religion ska anses ha blivit nedsvärtad eller inte genom enstaka kritiska ställningstaganden så kan det i längden leda till att religionsfriheten som sådan sätts ur spel, förklarar Heliga stolens ständige observatör vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi,  Tomasi varnar för att FN-resolutionen skulle kunna tjäna som ett rättfärdigande för så kallade antiblasfemiska lagar: ”Vi vet mycket väl hur dessa används i många stater för att angripa religiösa minoriteter, även på ett våldsamt sätt”, sade han i en radiointervju. Den nödvändiga respekten för andras religiösa uppfattningar garanteras inte genom lagstiftning mot hädelse och blasfemi. Religionsfriheten har ett tillräckligt stöd i de frihetsprinciper som redan har fastställts i internationella konventioner.

Också World Association of Newspapers (Paris) har kommenterat resulotionen. I Sverige har denna händelse passerat med tystnad, förutom i den kristna pressen (Världen Idag, Dagen) och några andra tidningar. Nu uppmärksammar publicisterna Arne Ruth och Dilsa Demirbag-Sten situationen i en viktig brännpunktsartikel i SvD. De skriver:

De senaste åren har FN allt mer kommit att bli ett redskap för diktaturer att tysta ned kritik mot islam. FN speglar maktbalansen i världen och hur totalitära krafter samverkar. Det finns 192 medlemsländer och demokratierna är i minoritet. Även om resolutionen gäller religioner i allmänhet är det endast islam som konkret namnges. Islamismen flyttar fram sina positioner. Samma ideologiska ståndpunkt som formar resolutionen ligger numera också till grund för arbete för religionsfrihet, mot rasism och även yttrandefrihet inom FN. Resolutionerna är inte bindande men ger legitimitet för auktoritära regimer och islamistiska krafter. Varje resolution som antas uppmärksammas av medier runt i världen och rapporteras som ett konsensusbeslut inom världssamfundet....

UN-Watchs hemsida har över 200 organisationer undertecknat ett protestbrev. Även religiösa organisationer som vill verka för demokrati återfinns på listan. Flera upprop, undertecknad av arabiska och muslimska intellektuella, har de senaste dagarna publicerats för att markera avstånd till resolutionerna och utvecklingen inom FN....

Om man som vi tror att de flesta muslimer är demokratiförespråkare är det viktigt att markera stöd till förkämpar av individuella fri- och rättigheter, och marginalisera de totalitära krafter som vill begränsa de liberala friheterna. Vad världen behöver är knappast fler inskränkningar i åsiktsfriheten. Den mest konstruktiva utvecklingen är därför att verka för att muslimer och andra som lever under islamofascistiska regimers förtryck ska få samma rättigheter som befolkningen i de demokratiska länderna. Inte att friheter begränsas för än fler människor.

Bloggaren Dick Erixon tar upp svenska medias tystnad kring denna sak:

Yttrandefriheten står med andra ord inte högt i kurs i svenska mediekretsar. Inte när den utmanas från islamistiskt håll. Då är det islam som går före. Hur ska man annars tolka den ekande tystnaden?Om det varit nazister som krävt inskränkningar, hade det med största säkerhet varit annat ljud i källan. Då hade indignationen över att FN kapats av extremister varit stor. Men när samma sorts totalitära tendenser utövas med religionen som alibi, då tiger man. Hur ryggradslöst är inte det?

Lägg ner FN´s råd för mänskliga rättigheter!

Andra bloggar om:      

 Se också denna blogg. Dagen


Posted 2009-4-7 21:47 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren