Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Tack barnläkarna på Akademiska Sjukhuset!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Tack barnläkarna på UAS för er välskrivna artikel om vård av för tidigt födda barn. Den ger både en bra faktabakgrund och ger uttryck för grundläggande etiska värderingar som kan återställa förtroendet för svensk barnsjukvård efter den turbulens som uppstått i kölvattnet efter fallet med misstänkt barnamord på Astrid Lindgrens sjukhus.

Den kraftiga reaktion som följt på domstolsingripandet från olika läkare och  sjukvårdspersonal redan innan alla fakta finns på bordet har minst sagt varit oroväckande. Om barnläkaren på Astrid Lindgrens sjukhus handlat i enlighet med de gängse etiska riktlinjer, lagar och anvisningar från Socialstyrelsen som finns lär hon inte ha något att frukta, man kan då bara beklaga att ingripandet behövde bli så traumatiskt.

Den kraftiga reaktionen från sjukvårdshåll där man inte riktigt är tydlig med rågången mellan god palliativ vård och dödshjälp är oroväckande, är man man inne på ett sluttande plan där dödshjälp håller på att bli en del av vardagen?  De häftiga reaktionerna skulle kunna tolkas som att man någonstans har en medvetenhet om detta och inser att granskning blir känsligt. Än mer  oroväckande blir det när man inte vill att läkarna skall kunna granskas av domstolarna på samma sätt som andra medborgare och yrkesutövare i samhället..

Resonemanget man ofta hör går något i denna stil: "Vi inom sjukvården är ju så goda, vi vet patienternas bästa, och vi behöver ingen insyn från domstolar som inte har kompetens att förstå vad vi håller på med".  Det får inte bli en skråanda där läkarna och sjukvården blir en stat i staten med sina egna regler och värderingar . 

Hugo Lagerkrantz vill samtidigt införa nya etiska principer som knyter människovärdet mera till medvetandet än till personen, det är bra att vi genom Uppsalaläkarnas artikel får klart för oss att hela barnläkarprofessionen i Sverige inte står bakom ett sådant resonemang.


Posted 2009-3-22 7:58 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren