Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Katolska kyrkan på väg mot nyanserad syn på kondomanvändning.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Återigen är kondomfrågan i fokus sedan påven upprepat en sedan länge känd inställning hos Katolska kyrkan. Och som vanligt är överdriften och okunnigheten stor i de kritiska kommentarerna. Låt mig än en gång framhålla: Påven och katolska kyrkan förbjuder inte kondomer. Påven och Katolska kyrkan förnekar inte att latex-barriären i en rätt använd kondom effektivt skyddar mot överföring av hiv-viruset.

Vad påven påpekar är att problemet inte är så enkelt.  Ju mer ensidig propaganda för kondomer utan balanserande propaganda för att leva i fasta relationer, ju fler sexpartners blir det för var och en, och ju fler tillfällen då det slarvas med kondomerna, alltså sprids HIV-viruset ändå. Det katolskt initierade ABC-programmet som bygger på rekommendation att leva troget samt skjuta upp sex-debuten och först i sista hand kondomer, visar sig ha mycket större smitt-skyddande effekt än ensidig kondompropaganda.

Vad påven sagt är att gratisutdelning av kondomer inte är lösningen på spridningen av HIV/AIDS, däri har han helt rätt. Katolska kyrkans bästa bidrag till att bekämpa hiv/aids är att fortsätta propagera för fasta relationer och fortsätta att sprida upplysning och medvetenhet om problemet som man redan gör i många afrikanska länder.  Ett stort problem är brist på mänskliga rättigheter för flickor och kvinnor, tabu och skam att prata om sex och sexrelaterade frågor, och här driver Katolska kyrkan ett bra och framgångsrikt hjälparbete och verkar för kvinnors frihet och sexuell upplysning. I flera länder har man framgångsrikt lyckats vända hiv-epidemin med dessa program.

Ur moralteologisk synpunkt är kondom som smittskydd knappast otillåtet enligt katolskt tänkande. Det är i själva verket så att Katolska kyrkan har en ganska nyanserad bild på detta, och påvens uttalande skall nog fattas mera som ett tecken att man börjar ta kondomfrågan på allvar och är på väg att låta denna mera nyanserade syn slå igenom. Detta kan bli en viktig aspekt av påvens Afrika-resa.

Lyssna till vad tidigare påvliga nuntien i Sverige, Giovanni Tonucci, som har stor erfarenhet från hjälparbete i Afrika har att säga  om kondomer och hiv i denna ljudfil, eller läs ett längre referat från konferensen om HIV/AIDS och familjesyn som anordnades av Nordiska föreningen för Katolska Läkare i februari 2007 där bl.a. han medverkade.

Fler blogg-kommnetarer här, härSvD  DN SydsvD AB Dagen


Posted 2009-3-18 7:02 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren