Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Hårdhjärtad brasiliansk biskop låter lag gå före barmhärtighet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag tänkte först inte skriva något om fallet med den 9-åriga brasilianska flickan som blev gravid med tvillingar efter sexuellt övergrepp av styvfadern och vars mor som gick med på abort efter läkarnas inrådan och läkarna som utförde aborten blivit exkommunicerade. Jag tänkte detta är ett olycksfall i arbetet hos en pastoralt okänslig kyrkans tjänare och ej representativt för Katolska kyrkan i stort.  Nu har emellertid detta blivit vida upmärksammat, flera av mina vänner och arbetskamrater som jag vet är katolik har frågat mig, många bloggare har reagerat och det är tydligt att deta är ytterligare ett exempel som tas till intäkt för Katolska kyrkans arrogans, maktmissbruk och att man stelbent rider på fundamentalistiska regler istället för att tillämpa god pastoral praxis. Åke Bonnier, annars en nära vän till Katolska kyrkan, skriver ett inlägg på sin blogg som jag sympatiserar med. Med tanke på all uppmärksamhet vill jag gärna kommentera fallet.

Först vill jag säga att detta handlar inte om den grundläggande synen på det mänskliga livets okränkbarhet och att abort alltid innebär ett våldförande på mänskligt liv. Den principen står Katolska kyrkan för och i gott sällskap med majoriteten av världens kristna ifrågasätter jag inte Katolska kyrkans grundläggande hållning här. Vad det handlar om är god pastoral praxis och att man måste inse att det finns gränsfall där barmhärtighet måste gå före rätt. Många biskopar och präster som jag känner har en stor värme och känslighet i att förmedla Guds kärlek till mänskligheten genom en inkännande och god praxis, man får en känsla att de verkligen känner Jesus i sitt hjärta, men sedan finns det de som i fundamentalistiskt nit låter lag gå före barmhärtighet och kärlek och fattar fullständigt katastrofala beslut som drabbar de mest utsatta människorna. Detta skorrar så mycket högre falskt då man betänker att det finns många värre syndare som går fria och inte får någon exkommunikationsdom över sig. Med rätta stormar det runt denne biskop, och med rätta pådrar han sig kritik från Brasiliens hälsominister.

I detta fall rörde det sig om en situation där läkarna bedömde att liv stod mot liv. Läkarna bedömde att den lilla flickans livmoder och bäcken inte skulle klara denna tvillinggraviditet, och jag kan tänka mig att man även som god katolik i det fallet kan acceptera en abort. Här borde biskopen ha respekterat mammans och läkarnas bedömningar och samveten och inte kört över den med en officiell exkommunicering. 

Ibland måste barmhärtighet gå före lag och fundamentalistiska principer. Författaren Lars Gustafsson sade något klokt igår kväll i en intervju med Lars Adaktusson på TV 8. Det handlade då om etiken kring dödshjälp (Lars Gustafsson är som jag emot aktiv dödshjälp). Gustafssons sade att vi ofta föreställer oss att alla etiska konflikter är lösbara, att ekvationen skall gå ihop i slutändan, men kanske den inte alltid gör det, och då måste vi lita till den enskildes samvete. Det kanske inte går att ha principer som är heltäckande i varje enskilt specialfall. Detta är en hållning jag sympatiserar med, och jag har alltid fått lära mig att det är Katolska kyrkans grundläggande syn också: Den enskildes samvete är alltid högsta instans.

 Nu säger ärkebiskopen i den del av Brasilien där modern och flickan bor att modern och läkarna kan få absolution och ta emot kommunionen (nattvarden) igen om de ångrar sig och ber om föråtelse. Kyrkorättsligt fungerar det ju så om någon blivit officiellt exkommunicerad, men etiskt kan det i detta fall innebära att göra våld på den enskilda personens samvete. Ponera att modern och läkarna är goda katoliker som bejakar Katolska kyrkans liv och lära, de har inte tagit lätt på beslutet om abort, men efter grundligt och samvetsgrant övervägande har de kommit fram till beslutet i detta fall. Att då kräva ånger för att återfå gemenskapen med Kyrkan är att göra våld på deras samveten. Jag hoppas för de enskilda personernas skull att kyrkan kan kan lösa detta på ett pastoralt tillfredsställande sätt utifrån den situation man försatt sig i så att personerna kan få upprättelse.

Som alltid när det gäller Katolska kyrkan sker en massa överdrifter och saker rapporteras inte på rätt sätt så att det låter värre än det är, vilket späder på fördomar. På Katolska kyrkans hemsida reder pressekreterare Maria Hasselgren ut de kyrkorättsliga begreppen. Man kan bli officiellt exkommunicerad genom ett beslut från en biskop. (Ärkebiskopen  Jose Cardoso Sobrinho, hade i detta fall utan att samråda med den brasilianska biskopskonferensen, offentligt förklarat mamman och abortläkarna vara exkommunicerade). Officiell, offentlig exkommunicering var ju också det som de 4 SSPX-biskoparna blev föremål för år 1988 och som nyligen tagits tillbaka av Benedikt XVI.  Man kan också exkommunicera sig själv genom att medvetet begå en svår synd som strider mot Kyrkans lära. Man kan då inte ta emot kommunionen innan man verkligen på allvar ångrat sig och biktat. För styvfadern som våldtagit flickan gäller att han exkommunicerat sig själv.

Aftonbladet SvD GT


Posted 2009-3-11 8:12 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren