Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Abort på grund av kön, handikapp, för att man är oönskad...
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Stefan Swärd, flitig bloggare, ordförande i EFK och nu också pastor i Elimkyrkan har skrivit ett debattinlägg i Aftonbladet om aborter med utgångspunkten från att selektera kön.

- Flickaborter brukar i den internationella debatten klassas som våld mot kvinnor och räknas in i alla de brutaliteter i världen som skördat många miljoner kvinnors liv under många år. Det är en del av det patriarkala förtrycket, samtliga gynekologiska föreningar i världen fördömer det. I Indien och i Kina är det vanligt förekommande och har lett till stora demografiska konsekvenser. Bloggsfären har engagerat sig i debatten och de flesta bloggare är emot aborter på grund av kön.

- Men hur är det då med selektiv abort på grund av handikapp? En företrädare för en handikapporganisation har undrat varför sjukvården dagligen tar prover för att se om ett barn har funktionsnedsättning eller Downs Syndrom, för att sedan erbjuda abort. Skulle vara mindre fel? Ett samhälle som protesterar emot selektiva aborter när det gäller kön, men inte när det gäller funktionshinder, är inte det ett samhälle som i sin grundsyn nedvärderar personer med funktionsnedsättningar???

- Och hur är det med aborter över huvudtaget? Stefan Swärd avslutar sitt debattinlägg:

"Debatten visar igen på den moraliska laddning som finns i abortfrågan. I detta fall krockar den abortliberala synen med det moraliskt tvivelaktiga i att abortera på grund av kön, men det finns också tveksamheter varför friska barn ska värderas högre än sjuka barn. Och hela systemet med att skilja på önskade barn och oönskade barn, är det inte detta som är hela systemets bräckliga etiska grund. De oönskade aborteras medan de önskade får leva vidare. Ett system som trots all vår upplysning lever kvar under livet, människor sorteras och värderas olika, och vi tar det för givet."


Posted 2009-3-4 15:43 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren