Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Tron som öppnar upp och förlöser eller som låser.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

För en människa som kommer till tro öppnas nya världar och livet får en djupare mening. Bönen, liturgin, bibelordet öppnar upp  och erbjuder tolkningsmodeller som ger livet nya djupdimensioner. Men tron kan också vara något som låser och stänger inne i sekterism och stel fundamentalism. Magnus Malm skriver en gästkrönika i Dagen om skillnaden mellan den öppna livsbejakande bibelläsningen och den låsande, fundamentalistiska läsningen där verkligheten stängs ute eller glider över i och sammanblandas med en högre andlig verklighetstolkning.  Det kan då gå riktigt snett och leda till dödlig utgång, som i fallet Knutby.

Malm tillämpar detta betraktelsesätt på den infekterade Israel-debatten:

När människor med en vördnad för de heliga platserna och en välvillig inställning till Israel övergår i en demonisering av muslimer i allmänhet och av palestinier i synnerhet. När enda reaktionen på fosforbombningar av civilbefolkning utan chans att fly är att vifta med Israelflaggor vid lovsången och uppmana till turistresor i detta land, utan minsta kontakt med förtrycket i de ockuperade områdena. När Bibelordet återigen används för att hindra en öppen dialog med den fysiska verkligheten genom att mekaniskt hänvisa till "löftena". Då finns det anledning att ta ett steg tillbaka, söka sig till tystnaden bakom slagorden och lyssna till om det var det här Jesus menade när han sa att "sanningen skall göra er fria".

Ingen av oss går fri här. Vi har alla en benägenhet att använda bibelordet selektivt, för att skydda och främja våra egna intressen. Ska vi kunna bryta dessa låsningar måste vi mötas i våra gemensamma mänskliga erfarenheter. Politiska och religiösa ideologier kämpar ofta för att förblinda oss för dessa, genom att demonisera fienden. Det måste vara en hjärtesak för dem som kallar sig Jesu lärjungar att se igenom dessa rökridåer, och räcka handen till den lidande medmänniskan. Som Gandhi sa: "Jag vet ingen större synd än att förtrycka de oskyldiga i Guds namn."


Posted 2009-2-24 20:20 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren