Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Låt oss be med påven som uppbär enhetens ämbete.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Under söndagen togs kollekten upp i alla Katolska församlingar världen över till förmån för Den Heliga Stolen, d.v.s. påven och Katolska kyrkans centrala ledning i Vatikanen (den s.k. Peterspenningen).  Påven framhåller att han har ett tjänande ämbete som skall främja evangeliets sanning och de kristnas enhet kring den sanning kyrkan har fått i arv att förvalta och vittna om.

I samband med Angelusbönen på söndagen talade påven, efter att först ha kommenterat dagens evangelie-text om den lame mannen som blev förlåten och helad av Jesus (Mark 2:1-12), om Petrusämbetet i Kyrkan och påvens speciella funktion bland biskoparna. Han sade:

Denna söndag firar vi också St Petrus biskopsstol, en viktig liturgisk fest som lyfter fram tjänsten som Petri efterträdare som den främste bland apostlarna. Petrus biskopsstol symboliserar biskopen av Roms fullmakt, uppdraget att på ett särskilt sätt tjäna hela Guds folk. Omedelbart efter St Petrus och St Paulus blivit martyrer erkändes Rom-kyrkans primat i den katolska gemenskapen. Denna roll dokumenteras redan på 100-talet av St Ignatius av Antiokia (Brevet till Romarna, Pref.:Funk, I, 252) och av St Ireneus av Lyon (Contra Haereses, III,3, 2-3). Denna speciella tjänst för biskopen av Rom betonades på nytt av Andra Vatikankonciliet. I den dogmatiska konstitutionen om Kyrkan läser vi:

"Därför finns det vidare inom den kyrkliga gemenskapen med rätta även delkyrkor, som åtnjuter sina egna traditioner utan att det betyder intrång i det primat som tillkommer den Heliga Stolen som förestår kärlekens gemenskap (jfr St Ignatius av Antiokia), värnar om de legitima olikheterna och vakar samtidigt över att särdragen inte skadar enheten utan tvärtom tjänar den" (Lumen Gentium 13).

Kära bröder och systrar, denna fest ger mig tillfälle att förena er med mig i era böner, så att jag troget kan verka i detta ansvarsfulla uppdrag som Petri efterträdare  som anförtrotts åt mig av försynen. Vi ber också om Jungfru Marias förbön, henne som vi firade här i Rom igår såsom Vår Fru av Förtröstan (Our Lady of Confidence). Vi ber om hennes hjälp att gå in i fastetiden - som börjar på onsdag med askliturgin - med själens innerliga beredskap. Må Maria öppna våra hjärtan till omvändelse och lyhört lyssnande till Guds Ord.

- Låt oss förena oss med påven i dessa böner så att fastetiden verkligen får bli en tid av rannsakan, bot och att vi kristna ännu mera vänder oss till varandra i dialog, kärlek och respekt, både för varandra och för vår gemensamma tro på Jesus Kristus som vi lever av och är kallade att vittna om i världen.

Låt oss också be att Jesus-manifestationen 2 maj i Stockholm får bli ett positivt vittnesbörd om denna vår gemensamma tro för hela Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-2-23 4:16 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren