Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Antisemitism och judiska konspirationteorier.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det kan vara dags för en liten uppsummering av SSPX-diskussionen och den skandalösa historien med Richard Williamsons förintelseförnekelse precis dagarna innan påveh hävde exkommuniceringarna av de fyra SSPX-biskoparna (som dock fortfarande inte får tjänstgöra som biskopar i Katolska kyrkan). Efter en storm mot Vatikanen och påven där det ifrågasattes om Katolska kyrkan och påven  fortfarande hyser antisemitiska atttityder, trots allt som sagts i motsatt riktning under de sista årtiondena. T.o.m. ifrågasattes om påvens planerade Israel-resa kunde bli av. Efter de senaste veckornas uttalanden från Vatikanen och påven kan knappast någon tvivla på var han och Katolska kyrkan står. Konflikten med juiska ledare har helats, och planering för påvens Israel-resa pågår nu för fullt.

Richard Williamson tycks vara en udda figur också inom SSPX, man har tagit avstånd från hans uttalanden, om än inte lika tydligt som påven och Vatikanen, han har förbjudits att uttala sig om historiska frågor, och nu har han även blivit avsatt från sin tjänst som ledare för SSPX prästutbildning i Sydamerika. I ett uppföljande program till Uppdrag granskning, korrespondenterna special i veckan försökte man ge en bakgrund till hela historien. Det är givetvis svårt att tränga in i bakgrunden, och programmet skrapade nog bara på ytan, men gav ändå en del infallsvinklar att fundera vidare på. Jag tycker att medierna börjar ändra attityd och bemödar sig om en mera objektiv rapportering där man belyser både positivt och negativt och bemödar sig om att förstå sammanhangen.

Frågan hur det förhåller sig med antisemitismen och högerextremismen inom SSPX har inte blivit besvarad. Att SSPX verkar dra till sig vissa personer som har förkärlek för konspirationsteorier och högerextremism verkar klart, men frågan är hur man ser på dem inom SSPX, är det objudna gäster som svärtar ner brödraskapets rykte, eller delar de det som är dess livsluft om än i mera extrem form än de mera moderata anhängarna.

I diskussionen på min blogg var det en del kommentatorer som menade att förnekande av Förintelsen inget har med antisemitism att göra. För mig förefaller det dock absurt att säga så. - Att förneka Förintelsen är ett slag i ansiktet på det judiska folket. Men jag har förstått att Richard Williamson inte ser sig själv som antisemit, snarare är han en konspirationsteoretiker. Grundidén är inte att den judiska rasen i sig är underlägsen, men han hyser tanken att det bland mäktiga judiska män finns en konspiration mot västvärlden. Den brittiska katolska tidskriften Catholic Herald hade för ett år sedan en artikel om antisemitism hos Levfebristerna och hänvisar till dokument av Williamson på internet där han hänvisar till de beryktade Protocols of the Elders of Zion, dokument som påstås bevisa att det finns en judisk sammansvärjning mot Västvärlden, men det rör sig i själva verket om förfalskningar. De är dock allmänt kända och hänvisas till i många ny-nazistiska kretsar. Richard Williamson hänvisar till protokollen i ett brev till sina vänner och välgörare daterat 1 maj år 2000 som låg ute på internet så sent som för en vecka sedan på SSPX kanadensiska hemsida, men som nu verkar tagits bort. Där hänvisar han också till förhören med  Christian Rakovsky av en agent till  Stalin i ryskt fängelse natten mellan 25 och 26 januari 1938, samma natt som det var några märkliga ljusfenomen över himmelen i norra Europa vilka satts i samband med profetior från uppenbarelsen av Maria i Fatima.  (Maria säger i en av uppenbarelserna "...när ni får se natten upplyst med ett främmande ljus, ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott, genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern".  Det är i samma uppenbarelse där hon ber att Ryssland skall vigas till hennes Obefläckade Hjärta, vilket skall leda till Rysslands omvändelse. I Januariuari 1938 visade sig ett väldigt norrsken över Europa, en månad innan Tysklands intåg i Österrike - en del tolkade detta som det ljussken som hänvisats till i Fatima-uppenbarelsen). Rakowsky som av konspirationsteoretiker sägs vara en av de mäktiga i världen och påstås också vara frimurare. Frimureriet verkar figurera flitigt i liknande konspirationsteorier.

Protokollen från förhören med Rakovsky av Stalins agent skall ha smugglats ut ur fängelset och innehåller information om den judiska sammansvärjningen.  I brevet skriver Williamson bl.a. följande:

...Christian Rakovsky (Christian only in name), one of the internationalists who considered Stalin had betrayed Communism by putting the interests of Russia and himself first. Rakovsky, to save his life, promised to tell Stalin secrets of great value to Stalin. Stalin who knew that Rakovsky was one of those few men who are the real rulers of the world, agreed to listen. The resulting interrogation of Rakovsky by one of Stalin's agents inside the prison was recorded by the interpreter present for the interrogation, and by him it was smuggled out of the prison. By remarkable circumstances it reached the West, where it should be far better known than it is, but of course the modern world has a thousand ways of smothering its own dirty secrets. God puts in men's hands the "Protocols of the Sages of Sion" and the "Rakovsky Interview", if men want to know the truth, but few do. What Rakovsky told Stalin's agent was that as far as "they" were concerned (meaning the internationalist plotters for world control by money) he, Stalin, had betrayed their Communist Revolution in Russia. So to bring Stalin down, "they" had brought Hitler to power by giving to his Nazi party crucial financial support in the late 1920's....

Rakovsky's interrogator required confirmation of such secret realities. Rakovsky told him to check out his truthfulness with the USA ambassador in Moscow! This Mr. Davis duly confirmed everything Rakovsky had said. Rakovsky's life was spared. Stalin put out the feelers to Hitler, and the Ribbentrop Pact and World War Two were well on their way. Now when exactly did the Rakovsky interview take place? From midnight to 6 am, Moscow time, in the night of Jan. 2526, 1938, or, from 9 pm to 3 am West European time! In other words, the beginning of that interview overlapped exactly with the end of Our Lady's warning light in the night sky!

Efter att ha tagit del av dessa konspiratoriska teorier av Williamson blir man inte så förvånad över det som sagts att han tror att USA´s regering ligger bakom 11 september-händelserna, -det är liksom samma andas barn.

Gert Gelotte hänvisar på Katolsk Visions blogg till en annan, som han påstår, grovt antisemitisk artikel som stått att läsa på SSPX amerikanska hemsida. Den är borttagen, men går att spåra via Googles cache. Jag har inte hunnit läsa den, men kanske någon kan göra det och kommentera om ni håller med om Gert Gelottes karakterisering av innehållet.

 Fler länkar som jag hittat (jag svarar inte för innehållet).

The Rakovsky Interrogation, the Beginning of World War II, and the ‘Unknown Light’ of Fatima (Från ett forum som kallar sig traditionalistiskt katolskt)

Fisheaters - The Whys and Hows of traditional Catholicism

SSPX ant the Jews

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-2-14 19:45 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren