Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Evolutionsteorin: deterministiska och slumpmässiga processer samverkar.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag fick mothugg på mitt förra inlägg om Darwin av ingen mindre än Erik Svensson professor i Zoologisk Ekologi i  Lund, en person som borde veta vad han talar om. Han hade skrivit om Darwin på sin blogg och länkat till mitt inlägg som exempel på pseudovetenskapliga argument mot evolutionsteorin. Jag svarade och frågade vad han menade med det.

Han säger: Det naturliga urvalet är, till skillnad från de slumpmässiga mutationerna, INTE en slumpmässig process utan tvärtom en deterministisk process. Evolution genom naturligt urval är alltså en teori om hur hur denna deterministiska process interagerar med den stokastiska (slumpmässiga) process som mutationerna är. Påstående att den genetiska koden inte kan påverkas av naturlig selektion är felaktigt, det finns många studier som styrker detta.

Intressant! Men talar vi om samma saker? Jag tror inte jag har hela sammanhanget klart för mig, jag är ingen expert, men som jag förstår är det fortfarande sant att evolutionsteorin inte förklarar hur allting kommit till. Inom ramen för det som redan är till är det en teori som beskriver en deterministisk process, det naturliga urvalet där överlevnaden av de bäst anpassade samverkar med den slumpmässiga genetiska variationen så att det blir en slags utvecklingsprocess inneboende i naturen/skapelsen. Oaktat Darwin, så tvivlar jag på på att allt tillkommit och satts igång bara sådär, antagandet om att någon, Gud, ligger bakom är sannerligen inte tagit ur luften eller orimligt.

Det viktiga är att vetenskap får vara vetenskap och tro får vara tro. Denna återkommande debatt, Gud eller Darwin är egentligen en pseudodebatt. Kristnas ifrågasättande av vetenskapliga upptäckter provocerar fram en motkraft hos vetenskapen som gärna får övertoner av missionerande. Det är egentligen onödigt. Det mänskliga förnuftet och vetenskapen kan aldrig någonsin motsäga Gud, att utforska naturen är ju att tränga allt djupare in i Guds mysterium.

En artikel i New York Times pläderar för att man skall tona ner den ideologiska sidan av Darwinismen. evolutionsteorin idag är lika lite en produkt av Darwin som gravitationsläran är en Newtonism eller astronomin är en kopernicism, eller psykoterapin är en freudianism. Mycket har hänt inom alla dessa vetenskaper sedan dess anfäders dagar. Om man tonar ner -ism-aspekten av det hela som associerar till ideologi i långt större utsträckning än vetenskap, så får man ner det hela på jorden och dessa pseudodebatter mellan tro och vetande kan upphöra.

Påvliga universitetet Gregoriana i Rom anordnar i mars en internationell konferens: Pontifical Gregorian University: III STOQ INTERNATIONAL CONFERENCE "Biological Evolution: Facts and Theories"

Johannes Paulus II´s encyklika Tro och Förnuft från 1998.

Läs även andra bloggares åsikter om Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-2-12 18:42 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren