Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Helle Klein: Svenskkyrkliga biskopar är mörkersällskap.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Man kan få huvudvärk för mindre, skriver Helle Klein på sin blogg sedan hon läst debattartikeln i DN av 9 svenska biskopar som ansluter sig till den linje om samkönade äktenskap som bl.a. DN´s ledarsida, biskop Anders Arborelius m.fl. kyrkliga ledare, humanisternas Christer Sturmark m.fl anslutit sig till och som är kärnan i det Kristdemokratiska förslaget, dvs att låta allt som har med äktenskapets juridik att göra skötas av staten helt könsneutralt, utan religiös inblandning, de som vill ha det så kompletterar detta med vigsel i kyrkan i enlighet med sin tro, de som vill kan ordna en borgerlig vigselakt under festliga former. De nio biskoparna som undertecknat artikeln är Carl Axel Aurelius,  Göteborg, Esbjörn Hagberg, Karlstad, Antje Jackelén, Lund, Lennart Koskinen, Visby, Caroline Krook, Stockholm, Hans-Erik Nordin, Strängnäs, Ragnar Persenius, Uppsala, Hans Stiglund, Luleå och Sven Thidevall, Växjö.

Biskoparna för det hela ett steg framåt genom att konkret förslag: Låt äktenskapet registreras i samband med hindersprövningen som redan idag görs hos den lokala skattemyndigheten, det behövs inga fler extra moment för brudparet för att få äktenskapet prövat och godkänt av staten. Ett utmärkt och självklart förslag för ett modernt demokratiskt samhälle som 1) klart skiljer det civila från det religiösa 2) garanterar den civilrättsliga majoritetens beslut och önskan att äktenskapet civilt skall vara könsneutralt, 3) garanterar religionsfriheten och att staten håller sig borta från att lägga sig i interna kyrkliga frågor.

Eftersom en förblindad riksdagsmajoritet nu riskerar att rösta igenom ett förslag som är både ogenomtänkt och omodernt, som riskerar att skapa en ny ännu värre konflikt i Svenska kyrkan än den 50-åriga kvinnopräststriden och som i sina konsekvenser inte gagnar homosexuellas jämställdhet och som kränker religionsfriheten är biskoparna inlägg behövligt, ett uppvaknande i elfte timmen. Det tycker inte Helle Klein, hon tycker biskoparnas inlägg är bedrövligt. Inte nog med det, hon kallar biskoparna för "ett mörkersällskap". Dock inte alla, hon skiljer ut tre som är katter bland hermelinerna i mörkersällskapet: "vad biskopar som Caroline Krook, Lennart Koskinen och Antje Jackelén gör i detta mörkersällskap är en gåta", skriver hon. Om nu dessa biskopar är mörkmän, hur mycket skall Helle Klein då inte anse att biskop Anders Arborelius, pastor Ulf Ekman, pingströrelsens Sten-Gunnar Hedin, Evangeliska Frikyrkans Stefan Swärd m.fl. tillhöra denna skara av mörkmän. Klein förfasar sig över att biskoparna nu gör "gemensam sak med högerkristna och evangelikala frikyrkor, det är milt sagt pinsamt", skriver hon.

För Helle Klein är en dogm glasklar: Håller man fast vid den tidigare rådande teologiska synen på äktenskapet (som Svenska kyrkan till alldeles nyligen omfattat, och som omfattas av majoriteten av världens kristna) så är man per definition homofob och diskriminerare av mänskliga rättigheter. Men Helle Klein och andra med henne som nu snabbt vill driva igenom det aktuella riksdagsbeslutet har fel. Kyrkornas (och även andra religioners) fasthållande vid äktenskapet som en heterosexuell institution är inte diskriminerande. Det är ingen "rättighet" att vigas till äktenskap, och det innebär ingen diskriminering att homosexuella inte får gifta sig lika lite som det innebär en diskriminering att syskon som lever tillsammans inte får gifta sig. Betoningen i äktenskapet ligger inte på kärleken (även om det också är en viktig komponent), utan just på komplementariteten (vilket förutsätter en man och en kvinna) samt förmågan att ge liv.

Helle Klein har en speciell uppfattning om folkkyrkotanken: Enligt henne bygger den på att kyrkan skall vara politiskt styrd och anpassa sig till tidsandan. Hon kallar de 9 biskoparnas debattinlägg "ett elitistiskt försök att runda både riksdagsmajoriteter och kyrkomötesmajoriteter". Kan det sägas tydligare: Klein vill lägga munkavle på biskoparna. De får absolut inte ha egna meningar om något som strider mot riksdagsmajoritetens och kyrkomötets beslut. Med Helle Kleins agenda förvandlas biskoparna till symboliska galjonsfigurer, ungefär på samma sätt som kungen är en symbol för Sverige.

Det ligger något positivt i folkkyrkotanken, det håller jag med om, men jag tror den förfelas om det innebär att Kyrkan skall styras av majoritetsbeslut och ett politiskt kyrkomöte. Trons skatt är något som Kyrkan har fått att förvalta, och det måste den göra utifrån sina egna förutsättningar, annars finns snart inget kvar annat än vissa historiska symbolvärden, och att man servar befolkningen med cermonier i samband med dop, konfirmation, bröllop och begravning, men snart vet ingen vad det bakomliggande innehållet i dessa cermonier egentligen är. Visst är kyrkan och kristendomen en stor folkrörelse i Sverige idag, jag tror det är fler kyrkobesökare på en vecka i vårt land än det är utövare och åskådare på olika idrottsevenemang. Och de flesta kyrkobesökare är inte sådana för vars skull Helle Klein vill bevara folkkyrkan, utan det är aktivt troende medlemmar i olika kyrkor, Katolska kyrkan, olika frikyrkor, aktiva medlemmar i Svenska kyrkan för vilka den kristna tron är något mycket mer mer levande än att några gånger i livet ta del av religiösa stämningar och traditioner.

Jag tror vi får se ett helt nytt ekumeniskt landskap i Sverige med helt nya gränslinjer som inte längre går mellan katoliker och protestanter, mellan frikyrkor och Svenska kyrkan, mellan traditionalister och förnyare, mellan sakramental och karismatisk kristendom, utan mellan dem som vill bevara trons skatt som Kyrkan fått ta emot den och som formulerats i de stora trosbekännelserna, och de som vill relativisera och subjektivifiera tron.

Idag skriver 4 biskopar från Svenska kyrkan en DN-artikel till försvar för att staten skall fortsätta att blanda samman civilrättsligt och religiöst. Deras argument är inte övertygande, och jag tror faktiskt att deras artikel får motsatt effekt än vad de föreställt sig: Att fler och fler inser att man i vårt moderna sekulariserade samhälle bör skilja på civilrättsligt och kyrkligt. Det skapar en större stabilitet i vårt gemensamma pluralistiska samhälle, samtidigt som religion och kyrkor mera kan komma till sin rätt i att på ett positivt sätt finnas i samhället och tillhandahålla den andliga skatt man förvaltar.

Läs mera:

Regeringen stressar fram äktenskapsbeslut. Stöd för KD´s förslag om civilt äktenskap Dagen Dagen DN debatt med fler biskopar - fast färre.

Läs även andra bloggares åsikter om Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om   Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-2-7 13:10 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren