Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Nu känner jag igen påven!
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Äntligen har så ett  klargörande meddelande kommit från Vatikanens statssekretariat som slutgiltigt skingrar alla dimmor kring ex-exkommuniceringarna. Beslutet att häva exkommuniceringen av fyra SSPX-biskopar, bland dem den Förintelse-förnekande Richard Williamsson vars intervju med TV´s Uppdrag granskning väckt reaktioner runt hela vår värld slog ner som en bomb, och många med mig blev chockade. Svajar påven plötsligt på målet när det gäller antisemitism? Vill han kompromissa med Andra Vatikankonciliet och vrida klockan tillbaka och stänga det fönster mot världen som påven Johannes XXIII öppnade genom sitt aggiornamento och genom att sammankalla konciliet?

Nej, så är det inte, ett klart och tydligt besked på alla punkter får vi från Vatikanen. Hävandet av exkommuniceringen tillkännagavs på 50-årsdagen av Andra Vatikankonciliets öppnande och i samband med ekumeniska böneveckan, - en nog så tydlig signal till SSPX-biskoparna att de måste acceptera konciliet och ekumeniken om de önskar full gemenskap med Rom igen. Beslutet om tillkännagivandet hade förberetts under lång tid, det var inget påven planerade på bara några dagar, och påven kände inte till biskop Williamsons åsikter om Förintelsen (Shoa).

I meddelandet sägs:

Hävandet av exkommuniceringen...
Den Helige Fadern önskade avlägsna det hinder som omöjliggjorde öppningen för dialogens port. Nu väntar han på att de fyra biskoparna uttrycker samma tillgänglighet genom att fullt sluta sig till kyrkans doktrin och disciplin.
Exkommunicering.. är ett mycket allvarligt straff, som biskoparna fick den 30 juni 1988... var en följd av Mons Marcel Lefebvres olagliga vigning av de fyra biskoparna. Denna hävning av exkommuniceringen har befriat de fyra biskoparna från ett allvarligt kanoniskt straff, men den har inte ändrat på den juridiska situationen av Prästbrödraskapet, som just nu inte åtnjuter något kanoniskt erkännande i den Katolska Kyrkan. Vad gäller de fyra biskoparna, har de inte heller någon kanonisk funktion i kyrkan, även om exkommuniceringen är hävd, och de utövar inte lagligt ett ministerium i kyrkan.

Tradition, doktirn och Andra Vatikankonciliet
För att Prästbrödraskapet S:t Pius X ska få ett erkännande i framtiden är det nödvändigt att det fullt erkänner det Andra Vatikankonciliet och påvarna Johannes XXIII:s, Paulus VI:s, Johannes Paulus I:s, Johannes Paulus II:s och Benedictus XVI:s läroämbeten.

Uttalanden om Shoa
De ställningstagande som biskop Williamson tar i förhållande till Shoah är absolut oacceptabla och den Heliga Fadern avsäger sig dem med kraft... För att Biskop Williamson ska få tillstånd att utöva sitt biskopsämbete i Kyrkan måste han även offentlig och oåterkalleligt ta avstånd från sina tidigare ställningstaganden om Shoah. Åsikter som påven vid exkommuniceringen inte kände till.

Påven ber om alla troendes förböner för att Herren ska upplysa Kyrkans vandring. Må Herdarnas och de troendes engagemang växa, för att stödja Petri Efterföljares känsliga och viktiga mission som ?enhetens beskyddare? i Kyrkan.

[meddelandet på italienska på Vatikanens hemsida]  [meddelandet på svenska]  [ljudfil, Vatikanradion]

Tydligare än så kan det inte sägas. Det är på detta sätt jag känt påven och den anda som präglar hans pontifikat. Vad som är oroande och pinsamt är alla de som under veckan försvarat eller bagatelliserat biskop Williamsons uttalanden, helt okritiskt hejat på påven, och kritiserat dem som varit tveksamma till påvens beslut mot bakgrund av Williamsons uttalanden. Vad säger det om dem, och vad säger det om SSPX som organisation att man inte tidigare själva gjort upp med Williamson och inte låtit honom ha en ledande position inom brödraskapet? Inte ens efter hans skandalösa TV-intervju sades något om att han var olämplig som biskop inom SSPX.

Sedan kan man fråga sig om varför det inte fanns mer kunskap om förhållandena inom Vatikanen så att man kunde förutse komplikationerna, Williamssons antisemitska tendenser var inte helt okända också före TV-intervjun. Kunskapen fanns inom Vatikanen, men kommunikationen mellan olika avdelningar var dålig. Kardinal Walter Kasper säger till BBC News att olika delar av administrationen i Vatikanen inte talat tillräckligt mycket med varandra och att man missat att undersöka vilka problem som kunde uppstå när exkommuniceringen hävdes.

Organisatoriska problem och kommunikationsproblem alltså! Det är alltför vanligt att det är den svaga punkten i stora organisationer, tydligen så också i Vatikanen. Jesuitprästen Tom Reese från USA pekade nyligen i en intervju med Reuters på problemet att påven Benedikt XVI i sitt pontifikat inte lyckas så bra med de intentioner han har på grund av att han omger sig med dåliga rådgivare och inte ser till att han rådfrågar de konsulter han borde rådfråga innan han tar viktiga beslut. "Han omger sig med personer som inte är så smarta som han själv och som aldrig skulle drömma om att ifrågasätta saker som kommer från honom. En skärpt ledare som omger sig med mindre skärpta personer kommer alltid att hamna i större trångmål än en medelmåttigt begåvad ledare som omger sig med skärpta rådgivare", säger Reese. Kardinal Kasper som är ansvarig för relationerna mellan Katolska kyrkan och judarna tillhör de personer som påven inte konsulterade innan beslutet.

Påven blir ju ofta kritiserad och misstolkad, ofta oförskyllt, men i detta fallet kunde man kanske en hel del trubbel undvikits om kommuniktationen fungerat bättre inom Vatikanen. Misstolkad eller inte, påven är i alla fall prestigelös och ser till att han reder upp missförstånden. Vi minns hans föreläsning i Regensburg där hela pressen och alla hans belackare tillsammans med militanta islamister rasade mot honom och han oförskyllt sågs som islamofob och en stridslysten fundamentalist. Efter en tid hade han vänt detta till motsatsen och samlat den muslimska världens ledare till fredlig dialog. På samma sätt är jag övertygad om att den fredliga och vänskapliga relationen till judarna inte bara kommer att bestå, utan fördjupas och utvecklas, och påven bevisar på nytt att belackarna hade fel igen i sin misstro mot honom.

Till sist - Det sägs att det cirkulerar något PM i Vatikanen om att SvT genom sitt program om SSPX skulle ha iscensatt en kupp mot påven. En sådan teori är osannolik och tas nog inte på allvar i Vatikanen.  Det är ändå möjligt att ett sådant PM har upprättats av någon nitisk person, kanske på impulser från Sverige där liknande teorier framförts på fullt allvar på vissa bloggar. Det är löjligt att spekulera i sådant och det gagnar sannerligen inte Kyrkan. Stockholms Katolska stifts pressekreterare Maria Hasselgren tog i en intervju i radions P1 idag avstånd från denna teori som hon ansåg helt osannolik.

Mera på denna site om Andra Vatikankonciliet.

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-2-4 20:33 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren