Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Varför låter SSPX Williamson fortsätta som biskop inom brödraskapet?
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Det sägs i nyhetsrapporteringen att SSPX tagit avstånd från rasism och antisemitism. Jag läser de uttalanden man refererar till och jag frågar mig: Varför är jag fortfarande tveksam, varför är jag inte övertygad? Det är något med uttalandena som inte känns riktigt trovärdigt. Jag skall försöka sätta ord på min känsla.

F. Paul Morgan, distriktsföreståndare för St. Pius X:s Prästbrödraskap i Storbritannien ansvarig för Prästbrödraskapets apostolat i Skandinavien har gjort ett uttalande med anledning av diskussionen i Sverige där man också kritiserar innehållet på Stockholms katolska stifts hemsida. Uttalandet innehåller formuleringar som tar avstånd från rasism, men det är en försvarsinställd ton.

När biskop Anders Arborelius säger att Williamsons uttalande "är avskyvärt och oacceptabelt", eller när  Vatikanens presstalesman p Frederico Lombardi säger att "yttrandena om Förintelsen är totalt oacceptabla", eller när tyska biskopskonferensen säger "Die Äußerungen von Williamson sind unsäglich, inakzeptabel und auf das Schärfste zu verurteilen, Jede Leugnung des Holocaust muss mit aller Härte geahndet werden" , då är avståndstagandet tydligt och utan tvekan. Morgans uttalande är försvarsinställt, inte lika tydligt, man får en känsla att han säger så lite som möjligt.

Biskop Fellays ursäkt till påven för Williamsons uttalande är ännu mer sparsamt i sitt avståndstagande. Han ber påven om förlåtelse att man orsakat Katolska kyrkan obehag. Läser man brevet noga ser man att det inte i sak innehåller något avståndstagande från innehållet i Williamsons uttalanden, endast att det inte faller inom en biskops mandat att uttala sig om sådant. Han ber påven om om förlåtelse för att uttalandet orsakat "dramatiska konsekvenser" och att uttalandet var "oklokt" (inte att det var felaktigt).

Framförallt problematiseras inte på något sätt att Williamsom får fortsätta att vara biskop i brödraskapet. Menade man allvar med sitt förnekande av "anklagelserna" så vore det en rimlig åtgärd att inte längre låta honom verka som biskop inom sällskapet.  Kan man utsätta katoliker för den själavårdsituationen att erbjuda en biskop som förnekar förintelsen? Jag tycker detta är befängt. Inte heller ett ord om grundaren Lefebvres stöd till den franska ultrahögern och le Pen, att han var för Vichy-regimen som samarbetade med Nazi-tyskland, eller att flera som stöder brödraskapet sammanknippas med högerextremism. Tigandet om detta, eller avfärdandet av att det är ett problem, i kombination med det sparsamma försvarsinställda avståndstagandet gör att det inte blir riktigt trovärdigt.

Dagen Sydsvenskan 

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-1-29 21:46 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren