Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Fellay: The Society of Saint Pius X will bring the true Catholic Faith and sacraments to Swedish Catholics
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Diskussionen är livlig på många bloggar kring SSPX och Vatikanens beslut att häva exkommuniceringen av de fyra biskoparna. Se också diskussion och kommentarer till mitt förra blogg-inlägg i ämnet.

Några kommentatorer pekar på att det finns en iscensatt media-dramaturgi i rapporteringen, att det i själva verket fanns en kännedom om att påven skulle häva exkommuniceringen av biskoparna, och att reportaget i Uppdrag granskning lägligt sändes dagarna innan för att Katolska kyrkan skulle ställas i extra ofördelaktig dager.

Det har också framkommit att generalsuperiorn för SSPX, Bernard Fellay skrivit ett brev till SVT sedan det kommit till hans kännedom att Williamson skulle intervjuas. Brevet avslutas med följande ord: "The Society of Saint Pius X will not renounce its intention to bring the true Catholic Faith and sacraments to Swedish Catholics who have a right to both."

Det måste rimligen tolkas som att Fellay menar att Sveriges katoliker hittills inte haft tillgång till den sanna katolska tron och sakramenten. Det är en direkt desavouering av biskop Anders Arborelius och Stockholms katolska stift. DET ÄR ETT MYCKET UPPSEENDEVÄCKANDE UTTALANDE, och det känns mycket märkligt att påven just öppnat dörrarna igen till kyrkan för en person som anser detta. Gert Gelotte drar också denna slutsats.

Huruvida bloggarna på Dantes nyhetssida, några personer tillhörande Kardinal Dante-sällskapet men som tyvärr uppträder anonymt, anser att katolikerna i Sverige idag erbjuds den sanna katolska tron och sakramenten framgår inte, men de uttrycker sig mycket entusiastiskt om SSPX. Deras kommentar av mitt tidigare blogginlägg känns minst sagt virrigt. Mitt konstaterande att SSPX fortfarande är en organisation utanför kyrkan och att katoliker inte kan välja att gå till deras mässor istället för till den ordinarie katolska mässan på orten kallar de att jag "på eget bevåg relativiserar det romerska beslutet". Inte så, jag bara konstaterar faktum.Andra Vatikankonciliet finns mycket att säga om, men att kalla mina enkla radanmärkningar om konciliet för "min allderles egna tolkning av Vatikanum II" verkar väl lite väl ytligt.

----------------------------------

Kardinal Dante-sällskapet svarar på sista stycket:

Hej Bengt,

Hade du mejlat oss, hade du från Kardinal Dante-Sällskapet fått svar direkt. Vi kan bara säkert svara på det som adresseras oss. Det är m.a.o. en ren tillfällighet att jag fick syn på detta ditt inlägg. KDS har i denna fråga (Pius) fr.a. velat informera. Och mana till försiktighet. Något som verkar behövas. De mest egendomliga (och ibland okristliga) saker har alltför länge kunnat sägas om FSSPX (och andra "traditionella"). Vi söker ge en mera allsidig bild. Men även uppmuntra till ett annat tonläge.

En sak till: att sällskapet gläder sig åt försoning mellan katoliker (du använder ordet "entusiastisk") - det tror jag inte behöver förvåna någon. Rom gläder sig också. Och biskopen. Man behöver inte läsa in några konstiga undermeningar i det. Om bloggen citerade dig, är det just för att mana till större försiktighet. Roms vilja är försoning och samtal. Inte det gamla tjatet om "inte legitim", "utanför kyrkan" o.s.v. Överlag är det f.ö. klokast, menar jag, att låta Rom sköta "gränspolisarbetet". Liksom tolkningen av Vaticanum II.

Slutligen: sällskapets blogg är ingalunda "anonym". Den sköts av oss, alldeles öppet, och vi har kontaktpersoner vilkas namn tydligt finns på hemsidan. Dock är det så att vår blogg oftast bara innehåller nyheter och därför inte behöver låta namn figurera.

Bästa hälsningar,

Jag som skriver heter Jon.

-----------------------------------------

Dagen. DN.  SvD.  GP.  Aftonbladet.

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  


Posted 2009-1-25 22:03 by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren