Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Rykten om SSPX-biskoparnas nära förestående försoning med Rom sannolikt grundlösa.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Den 22 januari spreds ett rykte att påven Benedikt XVI skrivit under ett dekret om att uteslutningen av de fyra biskopar som vigdes olagligt 1988 skall upphävas. Ryktet har återgivits av en nyhetsbyrå och några europeiska dagstidningar. På katolska webb-siter som står den traditionella rörelsen nära ges ryktet en framskjuten plats, t.ex. på Katolsk Observatör där det i skrivande stund lyfts fram som en huvudnyhet. Några personer som står Kardinal Dante-sällskapet nära lyfter också fram det på sin nyhetsblogg. Det finns ingen som helst officiell bekräftelse från Vatikanen att ryktet har substans.

Med jämna mellanrum sprids rykten från "säkra källor inom Vatikanen" att påven är på väg att fatta det eller det beslutet. Det händer titt som tätt att konservativa grupper återger (sprider?)sådana rykten som är till gagn för deras egen sak. Det är sannolikt antingen desinformation eller önsketänkande. Ofta visar det sig med tiden att det som påstås inte infrias , och så tror jag det kommer att bli också i detta fall. Fram till dess det finns mera handfast information om detta får vi därför betrakta det som en icke-nyhet.  Jag hade själv inte tänkt skriva om det, men eftersom jag nu får frågor från olika håll så väljer jag att skriva denna kommentar.

Det är sant att Vatikanen för samtal med personer inom SSPX, man vänder sig till alla människor och vill ju gärna inte ha öppna schismer och att alla kan återvända till fadershuset. Hittills har det dock inte varit möjligt. Säkert finns det de inom SSPX som vill närma sig Rom och göra eftergifter för att det skall bli möjligt. Huruvida det i så fall är en äkta omvändelse eller om man bara vill sola sig i glansen av att ha påvens stöd och få en bättre plattform varifrån man kan utöva sin påverkan på hela den Romersk-katolska kyrkan kan man bara spekulera om.  Gert Gelotte, katolik och ledarskribent på Göteborgsposten säger i en TV-intervju att SSPX har en agenda att utöva inflytande på hela den Katolska kyrkan. Det är uppenbart så, man anser ju sig till och med vara den sanna kyrkan och att den kyrka de är uteslutna från i själva verket avfallit. Det är säkert också så att många konservativa katoliker inom Katolska kyrkan som önskar en återgång till mera traditionell liturgi och som kritiserar kyrkans utveckling i "modernistisk" riktning efter Andra Vatikankonciliet gärna skulle se att SSPX återförenades med Rom, eftersom de i sällskapet ser en stark grupp som kan driva deras intressen.

En del har spekulerat i att denne biskop Richard Williamson tillhör en falang som motsätter sig eventuell förening med Rom och att han var offentligt öppen med sitt förnekande av förintelsen i den omtalade TV-intervjun för att omöjliggöra detta. Men det är som sagt spekulationer. Intervjun med Richard Williamson i svensk TV har blivit en nyhet även utomlands, och i Tyskland rapporteras att en polisutredning inletts (där är det ju ett brott att förneka förintelsen).

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-1-24 7:19 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren