Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Icke-nyheten blev en nyhet!
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

I sin dagliga bulletin meddelar Vatikanen idag att påven Benedikt XVI genom ett dekret hävt exkommuniceringen av 4 biskopar tillhörande SSPX, bland dem den från TV-intervjun kände Richard Williamson. Vatikanens bulletin (på italienska) här. (När jag söker på internet ser jag att nationaldemokratiska rörelsens tidning Nationell idag var ena v de första att publicera nyheten på svenska.) Läs mera...

Hur man skall tolka beslutet och vilken relevans det har får vi återkomma till. Det lär det bli mycket diskussion om detta.


Posted 2009-1-24 15:18 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren