Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Smygkatolicering är ordet för dagen...
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

... skriver Lillemor Hallin i ett debattinlägg i Dagen. "Den pågår till exempel när ett protestantiskt förlag också ger ut några böcker av katolska författare. Eller när något samfund har samtal med katoliker i syfte att de ska lära känna varandra. Eller när en pingstpastor och en katolsk biskop skriver några böcker tillsammans, var och en utifrån sitt perspektiv."

En liten men högljudd skara protestanter, främst inom frikyrkligheten tycks vara paniskt rädda för katoliker och varnar sina medbröder för varje närmande till Katolska kyrkan. Lillemors artikel är skrivet som ett svar till dem som förespråkar att Katolska kyrkan skulle öppna sitt nattvardsbord för alla kristna och frågar sig: "Vad skulle då ett öppet katolskt nattvardsbord kallas?" Det om något skulle väl av dessa katolikrädda grupper ses som ett imperialistiskt initiativ av Katolska kyrkan i samma anda.  Gemensam nattvard måste givetvis vara det självklara slutmålet i vår strävan mot de kristnas enhet, allt annat vore att vara ohörsam mot Jesus egen önskan och förbön för de sina: "att de alla skall vara ett". Men som Lillemor så insiktsfullt skriver:

Det finns en lång historia av hat, fruktan och förtal bakom oss. Vi har ännu inte på allvar gjort upp med denna historia. Jesus säger: "Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva" (Matt 5:23-24).Detta sades visserligen före nattvardens tid, men gäller ändå inför altaret. Syskon som varit åtskilda i århundraden måste först få mötas på djupet och försonas om inte en familjemåltid bara ska bli pinsam och orsaka nya gräl.

Läs även andra bloggares åsikter om   Läs även andra bloggares åsikter om   Läs även andra bloggares åsikter om  


Posted 2009-1-22 7:26 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren