Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
SSPX märkvärdigt överseende med rasism och antisemitism.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Att SSPX (Pius X:s prästbrödraskap) blivit ett hett ämne i samband med reportaget i kvällens Uppdrag granskning går inte att ta miste på. Antalet träffar på min nyhetsblogg Nyheter om kyrka kultur samhälle har 10-dubblats jämfört med vad som brukar vara normalt efter att jag skrivit om saken.

Efter att sällskapets engelska och tyska förgreningar fått kännedom om att TV-programmet skulle sändas har  dementier och tillrättalägganden författats som välvilligt har ställts till förfogande i svensk översättning av svenska SSPX-sympatisörer. Jonas de Geer, grundare av den svenska delen av SSPX känner sig tydligen mycket obekväm över den massmediala uppmärksamheten och ägnar stort utrymme på sin blogg åt att ösa galla över journalistkåren som han utgår ifrån kommer med lögner. Han säger också att det som skrivs på Stockholms katolska stifts hemsida om saken är lögner. Som är vanligt i högerextrema kretsar säger man att motståndaren ljuger utan att berätta vad som är lögn, eventuellt letar man fram något litet sakfel i motståndarens argumentation och gör en stor sak av det, allt för att flytta fokus bort från huvudsaken.
Frågan är vad De Geer anser vara lögn.

  • Är det att han var talare på den nazist-inspirerade Nordiska festivalen och där uttryckte att han skämdes över det svenska folket?
  • Är det att grundaren Lefebvre stödde den franska ultrahögern och le Pen, att han var för Vichy-regimen som samarbetade med Nazi-tyskland, Pinochet i Chile och Franco i Spannien.
  • Är det att en av biskoparna i SSPX,  Richard Williamson, inför TV-kamerorna uttalat sig om att förintelsen inte ägt rum och att inga judar avrättats i gaskammare?

Det är möjligt att det bara är en del av anhängarna till SSPX som är ultrahöger, nazister, antisionister och förintelse-förnekare, men det borde ändå vara mer besvärande för SSPX-anhängarna att så många högt uppsatta personer inom sällskapet har visat prov på liknande sympatier. Man är förnekande och låtsas inte om problematiken, i den mån det finns är det privatpersoner som står för dessa åsikter och man verkar inte bry sig så särskilt mycket om det.

SSPX distriktssuperior i Tyskland, pater Franz Schmidberger, förklarar med anledning av en artikeln i Der Spiegel (Nr. 4 / 2009, S. 32-33) att SSPX tar avstånd från antisemitism. Han säger sig inte känna till den intervju, som biskop Williamson givit för SVT där han förnekar förintelsen. "Så snart den kommit oss tillhanda, kommer vi att granska den och dessutom även inhämta advokatråd. Det är klart, att för yttranden, sådana som biskop Williamson, efter vad man påstår, har gjort, är endast upphovsmannen själv ansvarig", skriver han på SSPX tyska hemsida.  

Paul Morgan distriktsföreståndare för SSPX i Storbritannien och ansvarig för Prästbrödraskapets apostolat i Skandinavien skriver på brödraskapets engelska hemsida att St. Pius X:s Prästbrödraskap är engagerat i att upprätthålla påvarnas traditionella lära i motsats mot de neomodernistiska irrläror och, tillbakavisar fullständigt alla anklagelser om att stå "utanför kyrkan". - Här blir det tydligt att man tar sig rätten att själv definiera vad som är den rätta kyrkan. Det logiska är väl att en organisations ledning, d.v.s. påven och biskoparna, i Sverige biskop Anders Arborelius, definierar vem som är utanför och innanför. Men organisationen är ju i öppet trots mot Romersk-katolska kyrkan som man menar har avfallit. Morgan deklarerar klart att han är mot ekumenik och underkänner Katolska kyrkans evangelisation.

Angående anklagelsen för rasism och antisemitism säger Paul Morgan: Antydningen att St. Pius X:s Prästbrödraskap på något sätt skulle vara rasistiskt är fullständigt felaktig och orättvis. Vissa privatpersoners oro för exempelvis massinvandringens följder i olika delar av världen kan inte på något sätt kallas "rasistisk" eller "främlingsfientlig". - "Vissa privatpersoner"? Att SSPX grundare Marcel Lefebvre var ultrahöger och rasist och att en av sällskapets ledande biskopar förnekar förintelsen går väl knappast att vifta bort på det viset. Dessutom anar man i Morgans formuleringar en överslätande, rent av förstående attityd till sådana tankar.

Slutligen skriver Morgan: De anklagelser som riktas mot Prästbrödraskapet i TV-sändningen, är oriktiga. - Återigen, jag ställer mig samma fråga som till de Geer ovan: Vilka anklagelser?

Svd  Expressen 

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om

Fotnot refererade de Geer heter Jonas i förnamn och inget annat, vilket korrigeras i texten (2009-01-22 05.52)


Posted 2009-1-21 22:35 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren