Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Påven bejakar all kärlek.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det är hoppfullt att media i Sverige inte är sämre än att man  kan korrigera sig när det gäller felaktigheter i rapporteringen, också när det gäller Katolska kyrkan. Marie Söderqvist kommenterar klokt och insiktsfullt i Expressen, och i onsdagens DN publiceras ett tillrättaläggande av Maria Hasselgren angående Jersilds felaktiga återgivande av vad påven sagt i sitt jultal. Jersild skriver i en replik:

"Det är beklagligt att det jag citerade ur påvens jultal visat sig vara en förvanskning. Men frågan kvarstår ju vad påven anser om homosexualitet och preventivmedel. Är det så att han i själva verket bejakar homosexuell kärlek och stöder utdelning av kondom till fattiga i hiv-områden - i så fall är jag verkligen skyldig honom en ursäkt."

Är Jersild skyldig påven en ursäkt utifrån de kriterier han ställer upp? - Ja det är han helt klart. Jersild ställer upp sina kriterier lite retoriskt, och han tror nog i själva verket inte att han blir ursäkten skyldig, eftersom han är övertygad om att svaren blir nekande på båda frågorna.  Men så enkelt är det inte.

Fråga 1: Bejakar påven homosexuell kärlek? Ja, det gör han. Den som vill sätta sig in i hur påven ser på kärlek rekommenderas att läsa hans första rundskrivelse Gud är kärleken som kom ut 2006.  Kärlek är ett missbrukar ord, och det tycks finnas en avgrund mellan sekulärkulturens materialistiska biologiskt sexfixerade kärleksbegrepp och kärleken enligt Bibeln och Kyrkans tradition. Inte desto mindre hänger de många bilderna av kärleken ihop. Den radikala kristendomskritiken, både i dess filosofiska form (Nietzsche: Kristendomen har givit eros gift att dricka) och i dess folkliga form där man uppfattar att kristendomen sätter upp förbudsskyltar och gör eros till last istället för lust, så har detta nya utvärderats som något alltigenom negativt. Men är det verkligen så? Nej, svarar påven och i en mycket spännande och intressant utläggning argumenterar han för varför svaret är nekande.  Att kyrkan särskilt välsignar en form av kärlek, den fruktsamma kärleken mellan man och kvinna gör det till ett sakrament är inte detsamma som att alla andra former av kärlek nedvärderas. Den tidigare påven Johannes Paulus II hade också mycket spännande att säga som ger en fördjupning om hur Kyrkan ser på den mänskliga kroppen och kärleken, han utvecklade i ett antal onsdagsaudienser något som kommit att kallas kroppens teologi.

Fråga 2: Stöder påven utdelning av kondomer i fattiga hiv-områden? Svaret är ja även här. Katolska kyrkan är kritisk till det ensidiga propagerandet för kondomer som lösning på hiv-problemet, frågan är mera komplex än så. De som är intresserade ombedes sätta sig in i dokumentation från ett möte med Nordiska föreningen för Katolska läkare på Ersta 2006 om HIV/AIDS och familjesyn, särskilt den kunniga föreläsningen av Giovanni Tonucci, den tidigare påvlige apostoliske nuntien i Norden som har stor erfarenhet från katolskt hjälparbete i Afrika. Tonucci: Mina erfarenhetr från Kenya (ljudfil Mp3). Att avhållsamhet före och trohet i äktenskapet är en rationell metod att undgå spridningen av hiv kan ingen förneka, det förtjänar också att framhållas, men om människor väljer att inte leva så, eller vill men inte klarar av att leva i trohet, så är det givetvis bättre att använda kondom som smittskydd än att inte ha något skydd alls. Det anser även Katolska kyrkan. Därför är det inte ovanligt att katolska hjälparbetare och missionärer i hiv-områden delar ut kondomer, och det finns katolska biskopar som klart uttalat sitt stöd för ett sådant förhållningssätt. Dessa biskopar har inte blivit motsagda eller utsatta för disciplinära åtgärder av påven. Se där ett svar på fråga 2.

Se också Anders Piltz´betraktelse i Dagen: Varför är Jersild så arg?

Läs även andra bloggares åsikter om Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om   Läs även andra bloggares åsikter om   Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2009-1-15 7:42 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren