Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Benedikt XVI: Skapelseordningen inte queer.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Vi firar Kristi födelses fest, och Kristendomens budskap är fred på jorden och Guds kärlek till alla människor. Det gäller varje enskild människa, oberoende av status, ras, kön, sexuell läggning, om du är sjuk eller frisk, rik eller fattig: Du är älskad som den du är, du är värdefull, du är sökt av Gud (Jfr Joh 3:16).

Påven har inför julen träffat sin stab, kurian och hållit ett tal som offentliggjorts. Han talade om gender-teorier som relativiserar könen på ett sätt som inte överensstämmer med Kyrkans syn. Som vanligt när påven säger något om sexualitet, så vinklar gay-organisationerna i samverkan med medierna det hela på ett sätt som får det att verka som om påven och Kyrkan inte respekterar homosexuella, vilket inte är sant. Vad sade påven egentligen?

 "Det är inte omodern metafysik när Kyrkan talar om människan som man och kvinna och vill respektera denna skapelseordning", sade han. Påven menade att denna slutsats har kyrkan kommit fram till genom sin tro på Skaparen och genom att lyssna till skapelsens språk. Att förakta detta är självdestruktivt för mänskligheten, menade påven och varnar för de tankesystem som under gender-vetenskapens täckmantel vill relativisera könen. Termen "gender" framförs ofta som ett sätt att relativisera könen vilket för människan bort från det hon är skapad till. Människan vill vara sitt eget projekt, skapa sig själv och bara utifrån sitt själv-emanciperade jag bestämma över sig själv. Påven sade att ett sådant förhållningssätt är att leva i motsatsförhållande till sanningen, i motsats till Skapar-anden. Precis som vi strävar efter att bevara naturens eko-system, så behövs det en "människans ekologi" som består i att respektera den mänskliga personens natur, och de två könen, manligt och kvinnligt. Benedikt XVI förklarade att teologerna har "identifierat äktenskapet, vilket kan sägas vara livs-länken mellan man och kvinna, såsom ett skapelsens sakrament instiftat av Skaparen."

 Det är helt felaktigt som det sades i nyhetsrapporteringen att påven skulle ha sagt att homosexuella handlingar är destruktiva och jämfört dem med miljöförstöringen. Det skulle vara helt orimligt att fokusera på just detta. Visserligen är det sant att Kyrkan har en syn på sexualitet som är långt ifrån det synsätt som är rådande i det sekulariserade samhället enligt vilken sexualiteten hör hemma inom äktenskapet, och där också otrohet, sex före äktenskapet, utnyttjande och förtryck inom äktenskapet m.m. betraktas som synd liksom girighet, mord, stöld, diskriminering etc. Den kristna erfarenheten bejakar att vi alla är syndare och behöver den förlåtelse och upprättelse som Kristus förmedlar. (Jfr Rom 3:23). Om påven ville lyfta fram några "synder" som är särskilt destruktiva för mänskligheten, så vore det nog inte homosexuella handlingar som sådana han skulle välja, utan betydligt värre saker.

Nej, vad påven avsåg var gender-teorier enligt vilken könen inte existerar utan endast är sociala konstruktioner. Detta är fel, menar påven och ger inte uttryck för något annat än den syn på dessa frågor som hela kristenheten i alla tider delat. Att inte rakt av acceptera nya gender-teorier är inte liktydigt med att diskriminera personer som har en annan sexuell läggning den heterosexuella. F Federico Lombardi, talesman för Vatikanen bekräftar enligt the Guardian att påvens intention inte var att attackera homosexualitet  i sitt tal, utan han talade mera generellt om genderteorier som förbiser den fundamentala skillnaden mellan man och kvinna som är inneboende i skapelsen och istället fokuserar på könet som kulturellt betingad konstruktion.

Videolänk till påvens tal. Zenith

Maria Hasselgren, Katolska stiftets informationssekreterare intervju i Sveriges Radio

Maria Hasselgren: Nunnor och kvinnor med slöja - den som tar avstånd från sexualnormen blir utfryst i Sverige (artikel på Newsmill)

 Sydsvenskan, DNAftonbladet, Dagen, SvD

Johannes Paulus II: Kroppens teologi

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om

Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2008-12-23 16:29 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren